BUSINESS

ราคาวัสดุก่อสร้าง ขึ้นยกแผง เหล็กนำโด่งเพิ่มเกือบ 20%

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชน์ เปิดเผยดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2565 พบว่า สูงขึ้นร้อยละ 8.6 (YoY) ในทุกหมวดสินค้า ตามต้นทุนการผลิตและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก เช่น หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นถึงร้อยละ 19.8 , หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ 7.0 , หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 6.0 สอดคล้องกับเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งยอดการจัดเก็บภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ และยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ที่ขยายตัวสูงขึ้น

โดยหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 19.8 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กแผ่นเรียบดำ เหล็กตัวซี ชีทไพล์เหล็ก) , หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 7.0 (อลูมิเนียม ยางมะตอย หินดินทราย) , หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 6.0 (ชีทไพล์คอนกรีต ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป เสาเข็มคอนกรีต) , หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 5.6 (ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนฉาบสาเร็จรูป) , หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 4.6 (ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์ PVC สายไฟฟ้า VCT ประตูนำ้ ท่อ PVC ถังเก็บน้ำสแตนเลส) , หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 4.4 (แผ่นไม้อัด ไม้แบบ ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้พื้น ไม้ฝา) , หมวดกระเบื้องสูงขึ้นร้อยละ4.1(กระเบื้องยางPVCปูพื้น กระเบื้องแกรนิต กระเบื้องลอนคู่) , หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 1.1 (สีรองพื้นโลหะ ซิลิโคน) , หมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (ฝักบัวอาบน้ำราวแขวนผ้าติดผนัง กระจกเงา ที่ใส่กระดาษชำระ ฉากกั้นห้องอาบน้าสาเร็จรูป)

สำหรับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 พบว่าสูงขึ้นร้อยละ 2.2 (MoM) โดยไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 7.2 (YoY) เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สูงขึ้นร้อยละ 1.8 (QoQ)

Related Posts

Send this to a friend