BUSINESS

MK Wellness ตั้งเป้า 5 ปี สู่ผู้นำอาหารทางการแพทย์ พร้อมสนับสนุนรายได้แก่เกษตรกรไทย

วันนี้ (4 พ.ย. 65 ) บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ล่าสุด เปิดตัวสินค้าเพื่อสุขภาพในกลุ่มแบรนด์ เอ็มเค เวลเนส (MK Wellness) เช่น เมมเบอร์รี่ นมยูเอชทีและนมอัดเม็ดที่ช่วยเสริมความจำ, เมมพลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยเสริมการนอนหลับและบำรุงสมอง, เอ็มเค วิตามินกัมมี่ ขนมกัมมี่ที่ช่วยเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ นอกจากจะเป็นสินค้าทางเลือกเพื่อสุขภาพของคนไทยแล้ว ยังช่วยสนับสนุนรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย

ฤทธิ ธีระโกเมน

คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน กล่าวว่า “ผมและเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป เราชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและจุดยืนของแบรนด์ ในการทำธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพมาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้กับเกษตรกร เพื่อพัฒนาวิธีการปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีอันตราย การจัดซื้อวัตถุดิบที่มีมาตรฐานสูงในราคาที่ไม่ผ่านคนกลาง ควบคุมคุณภาพผ่านกรรมวิธีในการเตรียมวัตถุดิบ จัดเก็บ และจัดส่งรวดเร็วเพื่อคงคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด ให้แก่ผู้บริโภค และการให้ความรู้เชิงโภชนาการแก่คนไทย ซึ่งทำให้เกิดการก่อตั้งมาร์ควัน ร่วมกับคุณหมอพิฑูรย์ มณีไพโรจน์ ที่มีความตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เราอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี จากการบริโภคอาหารที่ดี”

โดย บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ภายใต้การบริหารของคุณหมอพิฑูรย์ มณีไพโรจน์ ได้ทำงานวิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยร่วมบันทึกสัญญา MOU กับสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาของ University of Tsukuba ซึ่งเป็นองค์กรในเครือของโครงการวิจัยขั้นสูงเพื่อสมรรถนะสูงของมนุษย์ (ARIHHP) ประเทศญี่ปุ่น ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มสมรรถนะของมนุษย์

จากการวิจัยมัลเบอร์รี่ สู่การสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย ต่อยอดมูลค่าสู่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแบรนด์ MK Wellness การคิดค้นแรกเริ่มต้นจากงานวิจัยผลมัลเบอร์รี่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ขายไม่ได้ราคา และมีปริมาณล้นตลาด โดยจากการวิจัยพบว่าสารสกัด จากผลมัลเบอร์รี่มีคุณสมบัติ ช่วยเสริมความจำของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในประเทศไทยได้อย่างมีนัยสำคัญ จึงได้มีการจดเป็นสิทธิบัตรงานวิจัยของ MK ในระดับโลก และได้นำสารสกัด Memberry ActiveTM นี้ มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแบรนด์ MK Wellness ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า 3 ผลิตภัณฑ์หลัก

นายแพทย์พิทูรย์ มณีไพโรจน์

นายแพทย์พิฑูรย์ มณีไพโรจน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับ ความยั่งยืนในชุมชนเกษตรกรไทย ไม่ใช่เรื่องรายได้เพียงอย่างเดียว เราช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการสร้างมูลค่า ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ โดยนำนักวิชาการไปให้ความรู้ สร้างมาตรฐานผลผลิต นำผลผลิตไปสกัดเพื่อเพิ่มมูลค่า ไปจนถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ขยายโอกาสทางการตลาดไปสู่กลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างได้มากขึ้น สร้างการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าไปได้อย่างมั่นคง และถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแบบครบวงจร”

นอกจากนี้เราได้ตั้งเป้า 5 ปี วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคเพื่อสุขภาพ และโภชนเภสัช โดยบริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ให้ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ MK Wellness คือการผนวกนวัตกรรมเข้ากับความต้องการของผู้บริโภค เราตั้งเป้าหมายในการแสดงศักยภาพของนักวิจัยไทย ผ่านการจดสิทธิบัตรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งนำนวัตกรรมเหล่านั้นมาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบ จากเกษตรกรไทยและนำออกจำหน่ายสู่ตลาดโลก เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนและเพื่อช่วยสร้างระบบนิเวศน์ธุรกิจ ในเชิงบวกและยั่งยืนของประเทศไทย”

“เราตั้งเป้าหมายว่าในอีก 5 ปี MK Wellness จะพัฒนาไปเป็นอาหารทางการแพทย์ หรือ Medical food ซึ่งก็คืออาหารที่ใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ มุ่งเน้นในเรื่องความต้องการของร่างกาย อย่างจำเพาะเจาะจงเพื่อช่วยให้ได้รับสารอาหารที่ถูกต้อง และเหมาะสม ไม่เพียงเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังเป็นเป็นโภชนาการทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับกลุ่มคนทุกวัย และทุกคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ”

Related Posts

Send this to a friend