AROUND THAILAND

ปภ.เร่งสูบน้ำช่วยน้ำท่วมสมุทรปราการ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสมุทรปราการ ล่าสุดยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและถนนบางเส้นทาง เจ้าหน้าที่เร่งระดมสูบน้ำอย่างต่อเนื่อง คาดว่าภายใน 24 ชม. หากไม่มีฝตกลงมาเพิ่ม สถานการณ์จะคลี่คลาย ส่วนด้านการช่วยเหลือ ได้ระดมกำลังเข้าดูแลด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยตั้งโรงครัวพระราชทาน รถผลิตน้ำดื่ม ดูแลด้านอาหารและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ว่า รัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำ และให้การช่วยเหลือประชาชน

สำหรับสถานการณ์ขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและถนนในบางเส้นทาง โดยถนนสายหลักรถสามารถสัญจรผ่านได้แล้ว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลัง

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำและแผนการระบายน้ำ คาดว่าภายใน 24 ชั่วโมงนี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม น้ำท่วมขังที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูจะคลี่คลายได้ สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ ซึ่งอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ อำเภอบางพลี และอำเภอบางเสาธง เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังเข้าดูแลด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารมอบให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวมถึงดูแลความปลอดภัยด้านกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเครื่องจักรกลสาธารณภัย ทั้งเครื่องสูบน้ำ รถยกสูงขนย้ายผู้ประสบภัย รถประกอบอาหาร และรถผลิตน้ำดื่ม ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือและดูแลประชาชนในพื้นที่ และภายหลังสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ปภ.จะได้ร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่และฟื้นฟูช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด

สำหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

Related Posts

Send this to a friend