AROUND THAILAND

ไปรษณีย์ไทย แจ้ง พัสดุล่าช้าใน 22 พื้นที่น้ำท่วม

จากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันใน 22 จังหวัดทำให้การนำจ่ายล่าช้า หรือไม่สามารถนำจ่ายได้ แนะติดตามสถานะผ่านทางออนไลน์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 22 จังหวัด ส่งผลให้อาจมีปัญหาการนำจ่ายสิ่งของล่าช้า หรือยังไม่สามารถนำจ่ายได้ ในบางพื้นที่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว สามารถติดตามสถานะการให้บริการและการนำจ่าย ได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียล เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย

สำหรับ 13 จังหวัดที่อาจมีปัญหาเรื่องการนำจ่าย คือ

1.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.เมือง อ.เสนา อ.ผักไห่ อ.บางปะอิน อ.บางไทน อ.บางบาล

2.จังหวัดอ่างทอง อ.เมือง อ.ป่าโมก

3.จังหวัดลพบุรี อ.ลำนารายณ์ อ.ลำสนธิ อ.โคกเจริญ

4.จังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง อ.อินทร์บุรี อ.พรหมบุรี

5.จังหวัดระยอง อ.แกลง

6.จังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง อ.บางน้ำเปรี้ยว อ.บ้านสร้าง

7.จังหวัดนครราชสีมา อ.โนนสูง อ.ด่านขุนทด อ.โนนไทย อ.พระทองคำ อ.ขามสะแกแสง

8.จังหวัดสุรินทร์ อ.บัวเชด

9.จังหวัดศรีษะเกษ อ.ขุขันธ์

10.จังหวัดอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ

11.จังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.จัตุรัส อ.ซับใหญ่ อ.เนินสง่า อ.แก้งคร้อ อ.บำเหน็จณรงค์ อ.บ้านเขว้า อ.คอนสาร อ.เทพสถิต อ.ด่านขุนทด อ.หนองบัวระเหว

12.จังหวัดยโสธร อ.ลืออำนาจ

13.จังหวัดขอนแก่น อ.ชุมแพ อ.มัญจาคีรี อ.โคกโพธิ์ไชย

14.จังหวัดเลย อ.เมือง อ.ด่านซ้าย อ.นาแห้ว

15.จังหวัดนครสวรรค์ อ.หนองบัว อ.ท่าตะโก อ.โกรกพระ อ.ตาคลี

16.จังหวัดกำแพงเพชร อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี

17.จังหวัดตาก อ.เมือง อ.บ้านตาก

18.จังหวัดสุโขทัย อ.เมือง อ.ศรีสำโรง อ.คีรีมาศ อ.บ้านด่านลานหอย อ.กงไกรลาศ

19.จังหวัดพิษณุโลก อ.วังทอง

20.จังหวัดพิจิตร อ.สามง่าม

21.จังหวัดเพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อ.วิเชียรบุรี

22.จังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมือง อ.สองพี่น้อง อ.เดิมบางนางบวช

ภาพ: แฟ้มภาพ

Related Posts

Send this to a friend