AROUND THAILAND

กองกำลังนเรศวร ส่งผู้หนีภัยการสู้รบในเมียนมากลุ่มสุดท้ายจำนวน 155 คนกลับบ้านแล้ว

พลตรีประสาน แสงศิริรักษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะ ร่วมอำนวยความสะดวกส่งกลับชาวเมียนมาที่เป็นผู้หนีภัยการสู้รบกลุ่มสุดท้าย จำนวน 155 คน ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวคอกวัวมหาวันเมยโค้ง ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ที่สมัครใจเดินทางกลับประเทศ ผ่านช่องทางปลอดภัย หลังไม่พบการสู้รบระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังทหารของชนกลุ่มน้อยเชื้อสายกะเหรี่ยง ฝั่งเมียนมาตรงข้ามจังหวัดตาก

ตัวแทนผู้หนีภัยการสู้รบ กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ไทย ทั้งทหาร สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชน ให้การดูแลเป็นอย่างดี ทั้งผู้สูงอายุ เด็กเล็ก โดยไม่เลือกปฎิบัติ ทำให้หลายครอบครัวยังคงได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน

สำหรับผู้หนีภัยการสู้รบที่เดินทางกลับประเทศต้นทาง ในส่วนกลุ่มที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จะพักอาศัยอยู่ตามแคมป์คนงานที่มีทั้งงานและที่พัก อีกส่วนจะพักที่บ้านญาติ ที่มีการประชาคมจัดสรรพื้นที่ให้พักอาศัย และที่พักชั่วคราว เพื่อรอการซ่อมแซมบ้านของตนเอง

Related Posts

Send this to a friend