AROUND THAILAND

ชาวลำปางผวา อ่างเก็บน้ำร้าว หลังน้ำลด หวั่นน้ำมารอบใหม่อาจต้านไม่ไหว

มวลน้ำสะสมเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นการการเกษตร และสาธารณูปโภคใน จ.ลำปาง โดยเฉพาะที่ลำห้วยแม่ต๋าและแม่ส้าน มวลน้ำไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ต๋า ในเขตบ้านนาไหม้ หมู่ 2 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จนล้นสปิลเวย์ เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชน แม้ล่าสุด น้ำลดระดับลงแล้ว แต่ประชาชนในพื้นที่ยังมีความเป็นกังวล หลังพบว่า อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ต๋าซึ่งเป็นอ่างดิน มีความจุเกือบ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร เกิดรอยร้าวใต้สปิลเวย์ กว้างประมาณ 1 เมตร แจ่ยังไม่พบความผิดปกติ หรือความเสียหายอื่นเพิ่มเติม

ด้าน อบต.เมืองมาย ได้แจ้งเบื้องต้นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าตรวจสอบเพื่อคบายความกังวลให้กับชาวบ้าน ที่กังวลว่า อ่างอาจแตกในจุดดังกล่าว เพราะสร้างมานานแล้ว อาจไม่สามารถรับน้ำป่าหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนที่ผ่านมา

นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง พร้อมด้วยทีมวิศวกร เปิดเผยหลังเข้าตรวจสอบจุดที่เกิดรอยร้าว ว่า เบื้องต้นอ่างเก็บน้ำยังมีความสามารถระบายน้ำได้ ไม่ได้เกิดความเสียหายต่อตัวอ่าง ส่วนเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของสปิลเวย์ ที่พบรอยแตกบริเวณสันอาคารสปิลเวย์ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวเขื่อน หรือโครงสร้างของอาคารสปิลเวย์แต่อย่างใด แต่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดความกังวล เมื่อน้ำลดจนเข้าสู่ภาวะปกติ จะเข้าสำรวจและซ่อมบำรุงทันที

ส่วนในระยะยาว สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จะทำแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพตัวอ่างและซ่อมบำรุง ขุดลอกภายในอ่างเก็บน้ำ พร้อมทั้งสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำให้กับชุมชน

สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ต๋า หรือโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ต๋า อยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างขึ้นในปีงบประมาณ 2552 ภายใต้งบประมาณกว่า 48 ล้านบาท มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน สันเขื่อนกว้าง 7 เมตร สูง 19.50 เมตร ยาว 170 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 951,770 ลูกบาศก์เมตร เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านนาไหม้ หมู่ 2 และบ้านนางาม หมู่ 3 ต.เมืองมาย รวมกว่า 300 ครัวเรือน ทั้งเพื่อรองน้ำและป้องกันน้ำหลาก รวมถึงกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและการอุปโภคและบริโภค โดยมีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 2,400 ไร่

Related Posts

Send this to a friend