AROUND THAILAND

กทม. สั่งระงับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง 7 วัน จนกว่าจะมั่นใจความปลอดภัย

วันนี้ (14 เม.ย.64) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีเหตุการณ์แขนเครนยกของร่วงหล่นลงบนถนนศรีนครินทร์ ซอย 1 ทำให้มีเศษวัสดุกระเด็นไปโดนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เมื่อเวลา 12.18 น. ของวันที่ 13 เม.ย. 64 นั้น

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์กรณีเช่นนี้ซ้ำ จึงได้มอบหมายสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาต ประสานงาน ตรวจสอบ และการกำกับดูแลให้หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคหรือด้านโครงสร้างพื้นฐานดำเนินการก่อสร้างในเขตทางสาธารณะ ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ขอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยระงับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เป็นเวลา 7 วัน นับถัดจากได้รับหนังสือฉบับนี้ (14 เม.ย.64)

และให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อยถูกต้องตามคู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภค ปี 2550 และเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต รวมถึงให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด พร้อมเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วน และแจ้งผลการดำเนินการให้สำนักการโยธาทราบต่อไป

ทั้งนี้ จุดเกิดเหตุดังกล่าวเป็นพื้นที่แนวก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( รฟม.) กระทรวงคมนาคม รับผิดชอบกำกับดูแล โดยจากการชี้แจงข้อเท็จจริงและจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าบริษัท ผู้รับสัมปทานโครงการฯ ได้นำอุปกรณ์สำหรับยกติดตั้งทางเดินฉุกเฉิน (Emergency Walkway) ระหว่างคานทางวิ่ง (Guideway Beam) มาติดตั้งในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์แต่การติดตั้งยังไม่แล้วเสร็จ จึงได้ดำเนินการติดตั้งต่อไปอย่างต่อเนื่องให้แล้วเสร็จ ซึ่งขณะติดตั้งได้เกิดเหตุสายสลิงยกของขาดทำให้เกิดแรงสะบัดส่งผลให้แขนเครนยกของร่วงหล่นลงบนถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออก ทำให้ชิ้นส่วนดังกล่าวกระเด็นใส่รถจักรยานยนต์ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลลาดพร้าว ส่วนรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย 1 คัน

โดยในทางคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.หัวหมากจะเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่ง บริษัทผู้รับสัมปทานจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด ส่วนทรัพย์สินของทางราชการไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

Related Posts

Send this to a friend