AROUND THAILAND

กทม.เดินหน้า ฟื้นฟูคลองเปรมประชากร

กทม.เดินหน้า ฟื้นฟูคลองเปรมประชากร พร้อมเจรจาทำความเข้าใจกับชุมชน ให้เข้าร่วมแผนพัฒนาคลอง

วันนี้ (12 ม.ค. 65) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าและขับเคลื่อนการพัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร ซึ่งสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต ได้รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้รุกล้ำคลองเปรมประชากร ทั้งผู้ที่ให้ความร่วมมือและผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนงานรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำ รวมถึงแผนงานก่อสร้างเขื่อน

ส่วนผู้รุกล้ำคลองเปรมประชากรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี อยู่ระหว่างประสานและรวบรวมข้อมูล เช่นเดียวกับบ้านที่รุกล้ำฝั่งซ้ายของเขตจตุจักร ที่พบว่าอยู่ในแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ได้ประสาน พอช. พิจารณาจัดเป็นที่อยู่อาศัยแล้ว

ที่ประชุมยังได้รายงานการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองแสนแสบ โดย สนน.และสนข.ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะใต้บ้านริมคลอง สำรวจแนวท่อระบายน้ำ เพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่โรงบำบัดน้ำเสียบางซื่อ โดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนสำรวจและประชาสัมพันธ์แหล่งกำเนิดน้ำเสียริมคลองแสนแสบและคลองสาขา โดยปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมาย สนน.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจรจาทำความเข้าใจกับชุมชนที่รุกล้ำแนวเขื่อน ขอร่วมมือให้เข้าร่วมแผนพัฒนาคลองเปรมประชากร และให้สำรวจคลองเปรมประชากรตลอดแนว ที่มีชุมชนรุกล้ำแนวคลองว่าอยู่ในแผนแม่บทหรือไม่ หากไม่อยู่ ให้พิจารณาเพิ่มเติมในแผนแม่บท และตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียในคลองแสนแสบตลอดแนวว่ามีการรั่วไหลหรือไม่

Related Posts

Send this to a friend