AROUND THAILAND

ผู้ว่าฯ ลพบุรี สั่งเร่งระบายน้ำออกจากทุ่งบ้านหมี่ เตรียมรับพายุไลออนร็อก-คมปาซู

นายนิวัฒน์ รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และวางแผนบริหารจัดการน้ำ เตรียมรับมือพายุลูกใหม่ที่อาจจะมีผลกระทบต่อจังหวัดลพบุรี 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรียังได้ลงพื้นที่บริเวณสะพานขาว ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ เพื่อติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำ Hydro flow ขนาด 42 นิ้ว ที่อธิบดีกรมชลประทานนำมาสนับสนุน เพื่อระบายน้ำจากทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท- ป่าสัก โดยขณะนี้น้ำในทุ่งมีอยู่ประมาณ 70 ล้านลูกบาศก์เมตร จำเป็นต้องเร่งระบายให้เร็วที่สุดเพราะน้ำเริ่มเน่าเสีย โดยต้องเร่งระบายผ่าน 3 ช่องทาง คือ ทางสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ระบายผ่านอาคารระบายน้ำ และใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน 5 เครื่อง ที่กรมชลประทานได้ให้การสนับสนุน โดยช่วยให้สามารถระบายน้ำได้ประมาณวันละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าภายใน 7 วัน จะสามารถระบายน้ำลงคลองชัยนาท-ป่าสักได้หมด

ส่วนการระบายน้ำแม่น้ำลพบุรี ขณะนี้สำนักงานชลประทานที่ 10 ได้ปิดการรับน้ำเจ้าพระยาที่ประตูระบายน้ำปากแม่น้ำลพบุรี ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ส่วนการเตรียมพร้อมรับพายุลูกใหม่ที่อาจส่งผลกระทบกับจังหวัดลพบุรี จังหวัดได้เร่งพร่องน้ำให้ได้มากที่สุด โดยกรมชลประทานได้ส่งเครื่องสูบน้ำมาเพิ่มอีก 3 เครื่อง ขนาด 42 นิ้ว รวม 8 เครื่อง ติดตั้งริมคลองชัยนาท-ป่าสัก

Related Posts

Send this to a friend