AROUND THAILAND

ภาคปชช.เสนอร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้คุณทางการแพทย์ฯ เป็นทางออก

ภายใต้ 3 หลักการตามกติกาขององค์การสหประชาชาติ

วันนี้ (7 ก.พ. 65) พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ ที่ปรึกษาสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ในนามภาคีเครือข่ายกัญชาเพื่อประชาชน เข้ายื่นหนังสือต่อเลขาธิการ ป.ป.ส. ให้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.พืชเสพติดให้คุณ พ.ร.บ.พืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ พ.ศ. … ที่ประชาชนได้เข้าชื่อกว่า 1 หมื่นรายชื่อ เพื่อให้เลขาธิการ ปปส. นำไปประกอบร่างพิจารณาของสภาฯ มีนายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ร่วมด้วย ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ อดีตอธิบดีอัยการยาเสพติด อัยการอาวุโส สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมรับหนังสือ

พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ กล่าวว่า หลังทราบว่ามีการเสนอกฎหมายเฉพาะกัญชา กันชง แยกออกจากประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และร่างพ.ร.บ.พืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ พ.ศ. … ของภาคประชาชนที่เสนอไปแล้ว แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเป็นกฎหมายแยกจากจากเสพติดให้โทษ ภาคประชาชนจึงขอใช้โอกาสนี้ ขอให้สำนักงาน ป.ป.ส. นำเสนอร่างฯ ของภาคประชาชนไปพิจารณาในกระบวนการนิติบัญญัติ พร้อมยืนยันว่าร่างดังกล่าว เป็นการวิเคราะห์และสร้างกฎหมายเชิงสนับสนุน เพื่อเป็นทางออกและเป็นฉันทามติร่วมกันระหว่างภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของภาคประชาชน โดยไม่ขัดต่อกติกาสากลที่องค์การสหประชาชาติให้ข้อแนะนำไว้ ภายใต้ 3 หลักการคือ

1.การจัดการเชิงระบบ (National Agency) พบพันธุ์ดีมาให้ปลูก สาธารณสุขไปเยี่ยมบ้านตรวจสารได้ราคาเบา
2.การศึกษาต้องมาก่อน เข้าถึงยาพอเพียง เลี่ยง UN มาต่อว่า ชาวประชาปลอดภัย
3.พัฒนาร่วมสมัย การแพทย์ไทยให้โด่งดัง ทำรายได้เข้ารัฐ ช่วยกำจัดเงินทอน

Related Posts

Send this to a friend