AROUND THAILAND

ตัวแทนสื่อเข้าฟังคำสั่งศาลแพ่ง คุ้มครองชั่วคราว ข้อกำหนด 29 หรือไม่

12 ตัวแทนสื่อมวลชน พร้อมตัวแทนนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เข้าฟังคำสั่งศาลแพ่ง ว่าจะคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่ กรณีขอให้ระงับการบังคับใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 29) ที่ให้อำนาจกสทช. “ตัดเน็ต” โพสต์ข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00 น. ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก นัดฟังคำสั่งตามคำร้องขอให้มีคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินระหว่างการดำเนินคดีหลังยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนการบังคับใช้ข้อกำหนดฉบับที่ 29 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ให้อำนาจ กสทช.ตัดเน็ต หลังจากยื่นไต่สวนฉุกเฉินไปเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564

ฐปณีย์ เอียดศรีไชย The Reporters ย้ำเจตนายื่นคำร้องดังกล่าวว่า “นอกจากข้อกำหนดนี้ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมาย และเรามองว่าขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน ข้อกำหนดไม่ได้ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีให้กสทช.ตัดเน็ต และบทลงโทษก็ยังเกินกว่าสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด ที่สำคัญยังละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”

ธนกร วงษ์ปัญญา จาก The Standard ยังกล่าวว่า “คาดหวังว่าการฟ้องคดีโดยใช้สิทธิในฐานะสื่อครั้งนี้ รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจในอนาคต ที่จะออกประกาศหรือข้อกำหนด ต้องใคร่ครวญและทบทวนให้ดี สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ต้องรอดูว่าศาลจะมีคำสั่งออกมาเป็นยังไง”

“ขอย้ำว่าในฐานะสื่อเราก็ต้องทำหน้าที่นำเสนอข่าวและข้อเท็จจริง รัฐมีกฎหมายและหน้าที่ในการจัดการเฟคนิวส์อยู่แล้ว และเราก็ไม่สนับสนุนให้ใครเผยแพร่เฟคนิวส์ เรามีหน้าที่ช่วยกันนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องต่อสังคม” ฐปณีย์ กล่าว

ทางด้าน ฤทธิกร มหาคชาภรณ์ จาก VOICE ระบุว่า “วันนี้ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไร เราจะยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อในการทำงานต่อไป ความจริงยังไงก็เป็นความจริงวันยันค่ำ ความจริงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว สิ่งที่น่ากลัวคือโรคระบาดและการปิดปากสื่อ”

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการเข้ารับฟังคำสั่งศาล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เข้าสังเกตการณ์ด้วย

Related Posts

Send this to a friend