AROUND THAILAND

กรมชลฯ แจง สถานีสูบน้ำภาษีเจริญ ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ แต่ทดสอบเบื้องต้น พบ เดินเครื่องได้ดี

นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่ มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร สร้างเสร็จแล้ว แต่ไม่สามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้ ว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ เป็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในคลองภาษีเจริญ ซึ่งคลองสายหลักที่รับน้ำจากพื้นที่ กทม. สมุทรสาคร และนครปฐม ก่อนระบายออกสู่ทะเลให้เร็วขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง รวมถึงพื้นที่ชุมชน พื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่โดยรอบริมแม่น้ำท่าจีน โดยสามารถระบายน้ำได้รวม 45 ลบ.ม./วินาที

ปัจจุบัน ยังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยคืบหน้าแล้วกว่า 87% ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ ยังต้องดำเนินการในส่วนของระบบไฟฟ้า ซึ่งผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานทั้งสัญญาให้แก่กรมชลประทาน เนื่องจากมีการแก้ไขแบบก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างสูงสุด

ส่วนกรณีที่ผู้รับจ้างขออุทธรณ์การงด/ลดค่าปรับ นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ทำให้การปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมชลประทาน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่ผ่านมา นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ สส.สมุทรสาคร เขต 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และได้มีการทดสอบการเดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำภาษีเจริญ พบว่าเครื่องสูบน้ำสามารถเดินเครื่องได้ตามปกติ

สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุม อีกทั้งสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ต่ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ได้ทำการพร่องน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาในระยะต่อไป ด้วยการเปิดปิดประตูระบายน้ำ (ปตร.) ตามเวลาน้ำขึ้นน้ำลง อาทิ ปตร.บางพระ , ปตร.แป๊ะกง และ ปตร.ภาษีเจริญ เป็นต้น แต่หากเกิดฝนตกหนักจนระดับน้ำเริ่มเกินระดับควบคุม ทางโครงการฯ จะเดินเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำภาษีเจริญทันที เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด เพื่อช่วยลดผลกระทบให้แก่ชาวจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง

Related Posts

Send this to a friend