POLITICS

ผู้ประกันตน ม.33 ที่ตกหล่นเงินเยียวยารอบแรก ไม่ต้องกังวล 13 สิงหานี้ โอนเงินอีกรอบ

วันนี้ (6 ส.ค. 64) นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยถึงโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามที่ ครม. มีมติอนุมัติมาตรการเยียวยาในกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากประกาศ “เคอร์ฟิว” และ “ล็อกดาวน์” เริ่มจ่ายเงินรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 วันละ 1 ล้านคน โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 ประเภทกิจการ พื้นที่ 10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานียะลา นราธิวาส และสงขลา ซึ่งที่ผ่านมา 2 วัน คือ วันที่ 4 และ 5 สิงหาคม มีผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับเงินโอนคนละ 2,500 บาท ไปแล้ว จำนวน 1,829,387 คน คิดเป็น 92 % 

ทั้งนี้ ยังมีผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกจำนวน 170,613 คน ที่โอนเงินไม่สำเร็จ ด้วยสาเหตุยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนสูงถึง 90% จำนวน 157,058 คน และจากสาเหตุอื่น ๆ อีก คือ บัญชีปิด/ไม่มีความเคลื่อนไหว 7% จำนวน 13,553 คนผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์ และสาเหตุอื่น ๆ อีก 1% ซึ่งทำให้ท่านไม่ได้รับเงินช่วยเหลือทันในการโอนรอบแรกนี้

โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) กล่าวต่อไปว่า ในกลุ่มของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตกหล่นในการโอนเงินรอบแรกนี้ ขอให้ท่านเร่งตรวจสอบข้อมูลตนเอง หากเช็คแล้วว่าเงินยังไม่เข้าบัญชี ให้รีบไปติดต่อธนาคารด่วน ท่านที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน โดยสามารถทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่ หรือบัญชีปิด/ไม่เคลื่อนไหวแล้ว ให้ดำเนินการเปิดบัญชี และผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เพื่อรอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งสำนักงานประกันสังคม จะโอนให้อีกรอบในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.sso.go.th พร้อมแจ้งสาเหตุของกลุ่มที่ตกหล่น ว่าเหตุใดจึงโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ ในวันที่ 7 สิงหาคม นี้

“รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคม เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนได้รับทราบถึงข้อขัดข้องและเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงิน ตามบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีความห่วงใยผู้ประกันตนเหล่านี้ให้ได้รับสิทธิการเยียวยาโดยเร็วเพื่อไม่ให้มีการตกหล่น” นางเธียรรัตน์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend