AROUND THAILAND

พิษณุโลก หนาวเย็นฉับพลัน ยอดดอย -1 องศาเซลเซียส

นักท่องเที่ยวฮือฮา ชมแม่คะนิ้งตามยอดหญ้าและหลังคารถยนต์

(5 ธ.ค. 64) เช้านี้ที่จังหวัดพิษณุโลก สภาพอากาศหนาวเย็นฉับพลัน โดยเฉพาะที่บ้านใหม่ร่องกล้า หมู่ 10 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก อุณหภูมิทั่วไปในหมู่บ้านประมาณ 4 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิยอดหญ้าต่ำสุดอยู่ที่ -1 องศาเซลเซียส จนเกิดปรากฏการณ์เหมยขาบหรือน้ำค้างแข็ง เกาะตามยอดหญ้า หลังคารถยนต์ หลังคาหญ้าแฝกของชาวบ้าน นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเที่ยวชมหมู่บ้านในช่วงวันหยุด พากันบันทึกภาพความประทับใจ ที่ได้ชมแม่คะนิ้งแรกของรอบปี 2564

นางพิมลมาศ ภักดีสอนสังสิต ชาวบ้านใหม่ร่องกล้า ผู้ให้บริการที่พักโฮมสเตย์ เปิดเผยว่าแม่คะนิ้งในวันนี้เกิดขึ้นทั่วบริเวณ ทั้งหลังคามุงแฝก หลังคารถยนต์ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวอย่างมาก

สำหรับบ้านใหม่ร่องกล้า เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งเป็นประจำทุกปีในช่วงอากาศหนาวเย็นจัด หรือช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม

ขอบคุณภาพ ร่องกล้ากรีนวิวโฮมสเตย์

Related Posts

Send this to a friend