POLITICS

นิด้าโพลรอบที่ 8 “ชัชชาติ” ยังเต็ง 1 ผู้ว่าฯกทม.

(5 ธ.ค.64) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “อยากได้ใคร เป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 8” ช่วงวันที่ 29 พ.ย. 64 – 1 ธ.ค. 64 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร

เมื่อถามถึงบุคคลที่จะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯกทม.
– ร้อยละ 34.37 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

– ร้อยละ 17.07 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

– ร้อยละ 11.68 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

– ร้อยละ 6.37 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล

– ร้อยละ 6.15 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

– ร้อยละ 5.54 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล

– ร้อยละ 4.86 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

– ร้อยละ 3.03 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์

– ร้อยละ 2.88 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)

– ร้อยละ 2.66 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ

– ร้อยละ 2.20 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจครั้งที่ 7 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า “ยังไม่ตัดสินใจ” , “ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล” , “น.ส.รสนา โตสิตระกูล” , “ผู้สมัครจากพรรคกล้า” และ “นายสกลธี ภัททิยกุล” มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า “ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” , “พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง” , “ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย” , “ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” , “ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)” , “ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ” และ “จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง” มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

Related Posts

Send this to a friend