POLITICS

ผบ.ทสส.ชื่นชมกองทัพอากาศ ส่งเครื่องบินขึ้นสกัด ป้องกันรุกล้ำน่านฟ้าได้ทันสถานการณ์

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดชื่นชมกองทัพอากาศ ส่งเครื่องบินขึ้นสกัดป้องกันรุกล้ำน่านฟ้าได้ทันสถานการณ์ ภายใต้สภาพงบประมาณที่จำกัด ส่งผลให้ประเทศชาติเกิดความสงบเรียบร้อยเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทย

พลโท ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การสู้รบ บริเวณชายแดนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา บริเวณบ้านอุเกรทะ อำเภอซูการี จังหวัดเมียวดี ด้านตรงข้ามบ้านวาเล่ย์ใต้ ตำบลวาเล่ย์ใต้ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้มีอากาศยานรบเมียนมาบินรุกล้ำน่านฟ้าราชอาณาจักรไทย นั้น

กองทัพอากาศ ได้ปฏิบัติภารกิจตามขั้นตอนการป้องกันการรุกล้ำน่านฟ้าและการละเมิดอธิปไตยของไทยได้อย่างทันสถานการณ์ โดยส่งอากาศยานรบของไทยขึ้นบินสกัดกั้น ผลักดัน และขับไล่อากาศยานรบของเมียนมา ให้พ้นจากน่านฟ้าของราชอาณาจักรไทย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ ความพร้อมของกองทัพอากาศในการป้องปราม ปกป้องอธิปไตยอย่างทันเวลา และเหมาะสมกับสถานการณ์ ภายใต้สภาพงบประมาณที่จำกัด ส่งผลให้ประเทศชาติเกิดความสงบเรียบร้อยเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยโดยรวม

จากผลการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้แสดงความชื่นชม กองทัพอากาศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา

ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่า กองทัพไทย จะดำรงภารกิจในการป้องกันประเทศด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตย และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

Related Posts

Send this to a friend