AROUND THAILAND

การรถไฟ งดเดินรถสายใต้ช่วง “บางซื่อ–บางบำหรุ” ต่อถึง 6 ก.พ.นี้ หลังซ่อมโครงสร้างกลางสะพานพระราม 6 ยังไม่เสร็จ

กรณีโครงสร้างกลางสะพานพระราม 6 เคลื่อนตัว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ส่งผลให้ขบวนรถไฟสายใต้ ไม่สามารถผ่านได้ จำเป็นต้องปิดทางขึ้น-ล่อง ระหว่างสถานีชุมทางบางซื่อ–บางบำหรุ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทนแจ้งปิดทางขึ้นและล่อง ระหว่างสถานีบางซ่อน-บางบำหรุ เป็นการชั่วคราว พร้อมกับปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง-ปลายทาง และขบวนเดินรถทางไกลสายใต้จากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และสถานีสามเสน เป็นสถานีบางบำหรุ ชั่วคราว ช่วงวันที่ 24-25 มกราคม 2565 โดยจะขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ จากสถานีกรุงเทพและสถานีสามเสน ไปยังสถานีบางบำหรุ สำหรับผู้โดยสารที่สถานีชุมทางบางซื่อ สามารถใช้ตั๋วโดยสารรถไฟทางไกล เดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงจากสถานกลางบางซื่อไปยังสถานีบางบำหรุโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ล่าสุด การปรับปรุงสะพานรถไฟพระราม 6 ยังไม่แล้วเสร็จ ไม่สามารถเปิดเส้นทางได้ตามกำหนดคือวันนี้ (26 ม.ค. 65) การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงต้องปิดการเดินรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีบางซ่อน-บางบำหรุ ต่อไปอีก ส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนมากที่จองตั๋วโดยสารไว้แล้ว ต้องเดินทางไปขึ้นรถไฟที่สถานีหัวลำโพงและสามเสนแทน

Related Posts

Send this to a friend