WORLD

สีจิ้นผิง-ปูติน ลงนามแถลงการณ์ร่วมกระชับสถานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน ‘ความร่วมมือในยุคใหม่’

มอสโก – เมื่อวันอังคาร 21 มีนาคม 2566 สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ร่วมกันลงนามและประกาศแถลงการณ์ร่วมของสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยการกระชับสถานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านแห่งความร่วมมือในยุคใหม่ ณ ทำเนียบเครมลิน กรุงมอสโก เมืองหลวงของรัสเซีย

ทั้งสองฝ่ายระบุในแถลงการณ์ว่าความสัมพันธ์ของจีน-รัสเซียไม่ใช่การเป็นพันธมิตรทางการทหารและการเมืองในช่วงสงครามเย็น แต่อยู่เหนือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐเช่นนั้น และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ไม่เผชิญหน้า และไม่มุ่งเป้าไปที่ฝ่ายที่สามใดๆ

ทั้งสองฝ่ายกล่าวว่านานาประเทศต่างมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสภาพการณ์ในประเทศที่แตกต่างกัน และทุกประเทศมีสิทธิเลือกเส้นทางการพัฒนาของตนเอง ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า “ประชาธิปไตย” เหนือกว่าใคร โดยฝ่ายรัสเซียยกย่องแผนริเริ่มอารยธรรมระดับโลก (GCI) ที่นำเสนอโดยฝ่ายจีนเป็นอย่างสูง

ฝ่ายรัสเซียยืนยันถึงการยึดมั่นในหลักการจีนเดียว ยอมรับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ ต่อต้าน “เอกราชของไต้หวัน” ทุกรูปแบบ และสนับสนุนมาตรการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนอย่างแข็งขัน

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเสริมสร้างความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย อาทิ การป้องกัน “การปฏิวัติสี” (color revolution) และการปราบปราม “สามกลุ่มกำลัง” (three forces) ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “ขบวนการอิสลามแห่งเตอร์กิสถานตะวันออก (ETIM)” ตลอดจนปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมยาเสพติด

แถลงการณ์ระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นสำหรับความร่วมมือด้านพลังงาน สนับสนุนวิสาหกิจของสองฝ่ายในการส่งเสริมโครงการความร่วมมือด้านพลังงาน อาทิ น้ำมันและก๊าซ ถ่านหิน ไฟฟ้า และพลังงานนิวเคลียร์ ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนริเริ่มที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งรวมถึงการใช้พลังงานที่ปล่อยมลพิษต่ำและพลังงานหมุนเวียน

ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันปกป้องความมั่นคงด้านพลังงานระหว่างประเทศ อันครอบคลุมถึงความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานข้ามพรมแดนที่สำคัญ และรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์พลังงาน

รัสเซียกล่าวชื่นชมแผนริเริ่มการพัฒนาระดับโลก (GDI) และจะยังคงมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกลุ่มพันธมิตรของแผนริเริ่มดังกล่าวต่อไป

ทั้งสองประเทศยังเรียกร้องให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับการระเบิดของท่อส่งก๊าซนอร์ด สตรีมตามความเป็นจริง เป็นกลาง และเป็นมืออาชีพ พร้อมเสริมว่าทั้งสองฝ่ายต่างคัดค้านความพยายามที่จะทำให้การสืบหาต้นตอของไวรัสเป็นเรื่องของการเมือง

จีนและรัสเซียแสดงความกังวลอย่างจริงจังเกี่ยวกับผลกระทบและความเสี่ยงของความร่วมมือด้านความมั่นคงไตรภาคี “ออคุส” (AUKUS) และโครงการความร่วมมือด้านเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่เกี่ยวข้องระหว่างสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และออสเตรเลียในด้านเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค

ทั้งสองฝ่ายเรียกร้องให้ชาติสมาชิกออคุสปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและอุปกรณ์การส่งมอบอาวุธเหล่านี้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนปกป้องสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาระดับภูมิภาค

จีนและรัสเซียยังแสดงความกังวลอย่างจริงจังเกี่ยวกับแผนการปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีจากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัดฟุกุชิมะของญี่ปุ่นลงสู่ทะเลปีนี้ พร้อมย้ำว่าญี่ปุ่นต้องดำเนินการปรึกษาหารืออย่างโปร่งใสและครบถ้วนกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และหน่วยงานระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง

ทั้งสองฝ่ายเรียกร้องให้ญี่ปุ่นจัดการน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีอย่างเหมาะสมด้วยวิธีที่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ โปร่งใส และปลอดภัย รวมถึงยอมรับการกำกับดูแลระยะยาวของทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสิทธิด้านสุขภาพของประชาชนทุกประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น แถลงการณ์ระบุว่าจีนและรัสเซียแสดงความกังวลอย่างจริงจังเกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารชีวภาพทั้งในและนอกประเทศของสหรัฐฯ ซึ่งคุกคามประเทศอื่นอย่างร้ายแรงและบั่นทอนความมั่นคงของภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง พร้อมเรียกร้องสหรัฐฯ ชี้แจงต่อประเด็นนี้และหลีกเลี่ยงการดำเนินกิจกรรมทางชีวภาพทั้งหมดที่ละเมิดอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ (BWC)

ทั้งสองประเทศเรียกร้องให้นาโตปฏิบัติตามพันธสัญญาในฐานะองค์กรระดับภูมิภาคและการป้องกัน โดยเรียกร้องให้นาโตเคารพอธิปไตย ความมั่นคง ผลประโยชน์ ตลอดจนความหลากหลายของอารยธรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของประเทศอื่น รวมถึงมองการพัฒนาอย่างสันติของประเทศอื่นด้วยมุมมองที่เป็นกลางและเป็นธรรม

ขณะเดียวกัน จีนและรัสเซียยังแสดงความกังวลอย่างจริงจังเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงทางทหารอย่างต่อเนื่องระหว่างนาโตกับประเทศในเอเชียแปซิฟิก รวมถึงการบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยทั้งสองฝ่ายต่อต้านการรวมกลุ่มแบบปิดและกีดกันประเทศอื่นในภูมิภาค ตลอดจนการปลุกปั่นให้เกิดการเมืองแบบกลุ่มและการเผชิญหน้ากันของฝักฝ่าย

แถลงการณ์ระบุว่าจีนและรัสเซียแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี และเรียกร้องให้ฝ่ายสหรัฐฯ ตอบสนองต่อข้อกังวลอันชอบและสมเหตุสมผลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) ผ่านการลงมือเชิงปฏิบัติ และสร้างโอการสสำหรับการกลับเจรจารอบใหม่

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว

Related Posts

Send this to a friend