WORLD

ญี่ปุ่นเตือนภัยระดับ 3 หลังภูเขาไฟอาโสะ บนเกาะคิวชู ปะทุ

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (เจเอ็มเอ) รายงานความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของภูเขาไฟอาโสะ ในจังหวัดคุมาโมโตะ บนเกาะคิวชู ทางตอนใต้ของประเทศ หลังพ่นเถ้าถ่านและกลุ่มควันออกจากปล่อง เป็นระยะทางสูงถึง 3.5 กิโลเมตร ตั้งแต่เวลา 11.43 น. ตามเวลาท้องถิ่นวันนี้ หรือช่วงเวลาประมาณ 09.43 น. ตามเวลาในประเทศไทย

เจเอ็มเอ รายงานว่า พบการปะทุของแมกมา หรือหินหนืดจำนวนมาก ส่งผลให้ต้องยกระดับคำเตือนเป็นระดับ 3 พร้อมกับห้ามประชาชนเข้าใกล้ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากปล่องนาคาดาเคะ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่หินภูเขาไฟจะตกลงด้านล่างภายในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบปากปล่อง และเถ้าถ่านที่ปลิวกระจายจากภูเขาไฟสูง 1,592 เมตรในจังหวัดคุมาโมโตะ ยังอาจลอยไปตกในเมืองใกล้เคียงภายในเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น

ฮิโรคาซุ มัตสึโนะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ระบุว่า รัฐบาลกำลังเร่งตรวจสอบจำนวนและสถานะของนักปีนเขา ที่ขึ้นไปยังภูเขาไฟอาโสะในขณะที่เกิดการปะทุ แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ

ภูเขาไฟอาโสะ มีความสูง 1,592 เมตร จัดอยู่ในกลุ่มภูเขาไฟขนาดใหญ่ลำดับต้นๆของโลก ปะทุครั้งล่าสุดเมื่อปี 2562

Related Posts

Send this to a friend