WORLD

มติสมัชชาใหญ่ฯมีมติให้รัสเซียยุติบทบาทในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

มติสมัชชาใหญ่ฯ 93 ต่อ 24 เสียง ให้รัสเซียยุติบทบาทในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ขณะที่ไทย งดออกเสียง

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ 193 ประเทศลงมติด้วยเสียงข้างมาก 93 ต่อ 24 เสียง ให้รัสเซียยุติบทบาทในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน สืบเนื่องจากการเปิดปฎิบัติการทางทหารโจมตียูเครน และยังพบการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและเป็นระบบ โดยมี 58 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย งดออกเสียง

หลังจากทราบผลการลงมติ นายเกนนาดี คุซมิน รองเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติ กล่าวว่า นี่เป็นขั้นตอนการลงมติที่ผิดกฎหมาย เต็มไปด้วยแรงจูงใจทางการเมือง ซึ่งความจริงแล้วรัสเซียก็ตัดสินใจมาก่อนหน้านี้แล้วว่า จะลาออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน เพราะไม่ต้องการทำงานร่วมกับประเทศตะวันตกที่กล่าวหารัสเซีย โดยการเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ จะต้องได้รับการเลือกตั้งจากสมัชชาใหญ่ฯ มีวาระการทำงาน 3 ปี ขณะที่รัสเซียจะครบวาระในสิ้นปี 2566

ด้านนางลินดา โธมัส-กรีนฟิลด์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำองค์การสหประชาชาติ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้ส่งข้อความที่ชัดเจนว่า ผู้ก่อความทุกข์ทรมานและละเมิดสิทธิมนุษยชน จะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำรงตำแหน่งผู้นำด้านสิทธิมนุษยชนที่สหประชาชาติ

สำหรับการลงมติในครั้งนี้ เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 หลังรัสเซียโจมตียูเครน โดย 2 ครั้งแรกจะเป็นการออกแถลงการณ์ประณามรัสเซีย โดยมีจีนแสดงความไม่เห็นด้วยกับการลงมติในทุกครั้ง เพราะมองว่าเป็นการเร่งรีบให้ประเทศต่างๆ เลือกข้าง ยิ่งเพิ่มความแตกแยกระหว่างประเทศสมาชิก และกดดันให้มีการเผชิญหน้าที่รุนแรงมากขึ้น

ภาพ: UN Photo/Manuel Elias

Related Posts

Send this to a friend