WORLD

UN ปฏิเสธข้อเรียกร้องรัสเซีย ขอเปิดลงคะแนนเสียงลับ ผนวกรวม 4 ดินแดนยูเครน

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) มีมติปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัสเซีย ที่ขอให้มีการลงคะแนนเสียงลับ กรณีขอมติประณามรัสเซีย ที่ตัดสินใจผนวกรวม 4 ดินแดนของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ มีผู้แทน 107 ประเทศ เห็นชอบให้เปิดเผยรายละเอียดการลงคะแนนต่อสาธารณะ ขณะที่อีก 13 ประเทศ เห็นชอบให้ลงคะแนนเสียงลับ ส่วนอีก 39 ประเทศงดออกเสียง

เซอร์กีย์ คิสลิตสยา เอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหประชาชาติ เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกปกป้องหลักการของ UN ขณะที่ แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา พยายามจะชี้ให้ประชาคมโลกเห็นว่า การกระทำของประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยเด็ดขาด พร้อมย้ำว่า นี่คือช่วงเวลาที่จะแสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครน ไม่ใช่เวลามางดออกเสียง หรือวางตัวเป็นกลาง เพราะหลักการสำคัญของกฎบัตรสหประชาชาติ กำลังเสี่ยงถูกละเมิด

Related Posts

Send this to a friend