WORLD

เสร็จสิ้นภารกิจ รมต.ต่างประเทศสหรัฐฯ เยือนไทย ลงนามกระชับสัมพันธ์

เสร็จสิ้นภารกิจ รมต.ต่างประเทศสหรัฐฯ เยือนไทย ลงนามเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ กระชับสัมพันธ์ความมั่นคง-เศรษฐกิจ

วันนี้ (10 ก.ค. 65) เป็นวันที่สอง และวันสุดท้ายของภารกิจการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของ แอนโทนี เจ. บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา

กำหนดการสำคัญของบลิงเคน มีขึ้นตั้งแต่เวลา 09:30 น. ในการเข้าหารือความร่วมมือแบบทวิภาคีกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำไปสู่การลงนามในเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ ประกอบด้วย

1. แถลงการณ์ Thailand-United States Communiqué on Strategic Alliance and Partnership เพื่อเพิ่มความครอบคลุมกรอบความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ กับไทย และกระชับความสัมพันธ์นับตั้งแต่แถลงการณ์ถนัด-รัสก์ (Thanat-Rusk Communiqué) ค.ศ. 1962 เอกสารดังกล่าวอ้างอิงถึงการหารือยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศระหว่างสหรัฐฯ กับไทย (Thailand-United States Strategic and Defense Dialogue) ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคมที่ผ่านมา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำความครอบคลุมของความร่วมมือของเรา โดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญ ๆ ที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกันในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ที่เสรี เปิดกว้าง ยั่งยืน และทุกประเทศมีส่วนร่วม 

รวมทั้งเน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การบังคับใช้กฎหมาย สภาพภูมิอากาศ ความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยี ความมั่นคง และสาธารณสุข ตลอดจนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ภาคประชาชนที่ขยายวงกว้างขึ้น และขีดความสามารถด้านการทูตที่เพิ่มมากขึ้น

2. บันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding on Promoting Supply Chain Resilience เอกสารนี้เป็นผลมาจากความสนใจร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ กับไทยในด้านห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่น หลากหลาย และมั่นคง ตลอดจนแสดงถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระดับทวิภาคีที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ 

นอกจากนี้ เอกสารฉบับนี้ยังสะท้อนถึงผลประโยชน์ร่วมกันที่ไทยและสหรัฐฯ ได้รับจากความร่วมมือเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของห่วงโซ่อุปทาน ลดการหยุดชะงักในการผลิตและขนส่ง ภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ จะยกระดับการแบ่งปันข้อมูล การปรึกษาหารือ รวมทั้งการพัฒนาโครงการเพื่อขับเคลื่อนผลประโยชน์ร่วมกันดังกล่าว และเสริมสร้างความมั่งคั่งระหว่างกัน

ต่อมาเวลา 14:30 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล บลิงเคน ยังได้เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การต่อต้านการค้ามนุษย์ และความร่วมมือในระดับภูมิภาค

ก่อนที่ในเวลา 16:30 น. บลิงเคน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนไทยและนานาชาติ ปิดท้ายภารกิจการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยการกล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การต้อนรับในวันอาทิตย์นี้อย่างอบอุ่น พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจที่สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกขนาดใหญ่ที่สุดของไทย รวมไปถึงนโยบายด้านสาธารณสุขที่ประเทศไทยมีส่วนสำคัญต่อการบรรลุนโยบายของสหรัฐฯ ในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) ในระดับโลก ทั้งยังช่วยปกป้องและตอบสนองต่อวิกฤตการณ์สาธารณสุขในอนาคต 

“ไทยยังมีบทบาทในการตอบสนองวิกฤตและความท้าทายระดับภูมิภาค โดยร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาและอาเซียน ผลักดันการบังคับใช้ฉันทามติ 5 ข้อและการคืนสู่หนทางประชาธิปไตยในเมียนมา” บลิงเคน 

บลิงเคน ยังกล่าวชื่นชมบทบาทของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ประจำปี 2565 ซึ่งสหรัฐอเมริกาจะมุ่งมั่นสานต่อภารกิจการเป็นเจ้าภาพการประชุมในปีถัดไปด้วย

“ไทยและสหรัฐฯ ต่างมีความมุ่งมั่นในประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน โดยเราส่งเสริมภาคประชาสังคมที่เป็นอิสระ ตลอดจนการเลือกตั้งที่อิสระและเป็นธรรม” บลิงเคน กล่าวถึงค่านิยมหลักที่ทั้งสองชาติยึดถือร่วมกัน

เรื่อง: ณัฐนนท์ เจริญชัย

Related Posts

Send this to a friend