WORLD

แครี่ แลม ถาม การยกระดับความรุนแรงคือทางออกของปัญหาจริงหรือ พร้อมเสนอ 4 ทางออกเพื่อสังคมฮ่องกงที่ดีขึ้น

ย้ำตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ตอบสนองข้อเรียกร้องทั้ง 5 ข้ออย่างต่อเนื่อง พร้อมเสนอ 4 ทางออกใหม่ โดยเฉพาะการสานเสวนา แลกเปลี่ยนพูดคุยเพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ เพื่อคืนความสงบสุขให้กับฮ่องกง ย้ำ ไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องในการไม่ดำเนินคดีกับผู้ทำผิดกฏหมายได้

นางแครี่ แลม ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกง แถลงการณ์ผ่านคลิปวีดีโอ ระบุ รัฐบาลจะขอเป็นผู้เริ่มต้นการหารือเพื่อหาทางออกนี้โดยนำเสนอ 4 ข้อดังนี้ 
1. รัฐบาลจะถอนร่างกฏหมายโดยสมบูรณ์แบบทันที
2. รัฐบาลจะสนับสนุนการทำงานของ IPCC พร้อมทั้งได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพิ่มอีก 2 ท่านได้แก่ Mrs.Helen Yu และ Mr.Paul Lam และขอยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการตามรายงานและคำแนะนำของ IPCC
3. รัฐบาล โดยตน และเจ้าหน้าที่ จะเข้าพบปะประชาชนตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป เพื่อพูดคุยสานเสวนาหา โดยผู้คนทุกระดับในสังคมที่มีความแตกต่าง สามารถมาร่วมแสดงความคิดเห็น แสดงความกังวลใจ และแลกเปลี่ยนข้อมูลของตนเองได้ เพื่อหาทางออกร่วมกัน
4. เราจะเชิญผู้นำชุมชน และสังคม ในทุกกลุ่มอาชีพ รวมถึงนักวิชาการ เพื่อทำการวิเคราะห์ปัญหาในสังคมที่หยั่งรากลึกมานานอย่างเป็นอิสระ และให้คำแนะนำกับรัฐบาลเพื่อหาทางออก

พร้อมตั้งคำถามถึงประชาชนว่า การยกระดับความรุนแรง และการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนคือคำตอบแล้วหรืออย่างไร พร้อมขอให้มาร่วมกันแทนที่ความขัดแย้งด้วยการพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน

นางแครี่ กล่าวว่า เป็นเวลานานกว่า 2 เดือนแล้ว ที่การประท้วงต่อต้านร่างกฏหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเกิดขึ้น และก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ รวมถึงเกิดเหตุรุนแรงขึ้นกับสื่อมวลชน ประชาชน และตำรวจ มีความวุ่นวายที่สนามบิน รถไฟฟ้า ถนน และอุโมงค์ถูกปิด นักท่องเที่ยวต่างพากันสงสัยว่าฮ่องกงยังปลอดภัยอยู่หรือไม่ ครอบครัวของเราต่างอยู่ท่ามกลางความสงสัยและวิตกกังวล รวมไปถึงเกิดการระรานกันในโรงเรียน หรือทางอินเทอร์เน็ต จนทำให้ฮ่องกง เปลี่ยนไปจากเดิม และต่างก็ต้องการหาทางออก

จากข้อเรียกร้องทั้ง 5 ข้อ ตนได้ตอบสนองอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
1. การถอนร่างกฏหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งได้ประกาศตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วว่า มีการพักการพิจารณากฏหมายนี้ และต่อมาก็ได้แจ้งว่ากฏหมายนี้จะไม่มีแล้ว โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อยกเลิกโดยสมบูรณ์แบบ
2. เกี่ยวกับการตรวจสอบการทำงานของตำรวจ คณะผู้บริหารเชื่อมั่นในการทำงานของ IPCC หรือ Independent Police Complaints Council ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้ว และประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ โดยได้ดำเนินการ และทำการศึกษาหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากการชุมนุม นับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายนเป็นต้นมา โดยเฉพาะที่ ยุนลอง (Yuen Long) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ซึ่งเป็นที่กังวลใจของสาธารณชนเป็นอย่างมาก และเพื่อศึกษาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อผู้ชุมนุม และเพื่อทำข้อแนะนำต่อรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว โดยจะเผยแพร่ผลการศึกษา และข้อแนะนำต่อสาธารณชนต่อไป
3. ต่อกรณีการเรียกการชุมนุมประท้วงว่า “จลาจล” ได้ทำการอธิบายแล้วว่าการเรียกว่าอย่างไรไม่มีผลทางกฏหมาย กระทรวงยุติธรรมของฮ่องกงให้ความมั่นใจกับประชาชนว่า การดำเนินคดีใดๆ จะขึ้นอยู่กับหลักฐาน และพยานตามกฏหมายและข้อกำหนดเท่านั้น
4. เรื่องการยกเลิกดำเนินคดีกับผู้ชุมนุม และผู้ก่อจลาจล และการนิรโทษกรรม ได้อธิบายแล้วว่าทางคณะผู้บริหารไม่สามารถยอมรับได้ เพราะเป็นข้อเรียกร้องที่ขัดต่อกฏหมาย และกฏหมายพื้นฐานที่ว่าการดำเนินการพิจารณาใดๆ ต้องกระทำการโดยกระทรวงยุติธรรม และต้องไม่ถูกแทรกแซงใดๆ ทั้งสิ้น
5. การเปิดโอกาสให้มีการออกเสียงเลือกตั้งอย่างทั่วถึง เป็นหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดที่เขียนไว้ในกฏหมายพื้นฐานอยู่แล้ว และจะทำให้เกิดขึ้นได้ ต้องมีกระบวนการภายใต้กฏหมาย และภายใต้ความเข้าใจร่วมกัน ปราศจากการแบ่งแยกเป็น 2 ขั้ว

แม้จะได้มีการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องทั้ง 5 ข้อโดยคำนึงถึงสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งอาจจะไม่ตอบสนองความต้องการทั้งหมดของคนในสังคมได้ทั้งหมด จากเหตุไม่สงบกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา ต่างทราบกันดีว่า มันเป็นมากกว่าเรื่องของร่างกฏหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปแล้ว แต่ครอบคลุมถึงเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมไปจนถึงเรื่องที่ยังไม่ได้มีการพูดถึงมาก่อน อย่างเรื่องของที่ดิน ที่อยู่อาศัย รายได้ที่ไม่เท่าเทียม ความเป็นธรรมทางสังคม ไปจนถึงโอกาสของเยาวชนคนรุ่นใหม่ และเรื่องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาคประชาชน ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถนำขึ้นมาหารือ แลกเปลี่ยนกันได้ในการสานเสวนาเพื่อหาหทางออกตามข้อเสนอ 4 ข้อที่ได้กล่าวไป

นางแครี่ ยังได้กล่าวอีกว่า การใช้ความรุนแรง เป็นการทำลายพื้นฐานทางสังคม และเป็นการละเมิดกฏหมาย คนกลุ่มเล็กๆ บางกลุ่มได้ทำลายสถานที่ราชการ และลบหลู่ธงชาติ ซึ่งเป็นการท้าทายต่อการปกครอง “1 ประเทศ 2 ระบบ” ซึ่งทำให้ฮ่องกงอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางและเสี่ยงอันตราย เราไม่สามารถยอมรับได้ว่าการใช้ความรุนแรงเป็นทางออกของปัญหา เราจึงต้องการหยุดความรุนแรงทั้งหลาย ปกป้องกฏหมาย และคืนความสงบสุข ปลอดภัยให้กับสังคม ด้วยการบังคับใช้กฏหมายกับผู้ใช้ความรุนแรง และละเมิดกฏหมาย ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอ 4 ข้อที่ได้นำเสนอไปจะช่วยให้สังคมเดินหน้าต่อไปได้

Related Posts

Send this to a friend