Travel

พิพิธภัณฑ์ ‘สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้’ เปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง

ซีอาน – วันนี้ (17 ก.ย. 64) พิพิธภัณฑ์สุสานกองทัพทหารดินเผาหรือสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้อันโด่งดังในนครซีอัน เมืองเอกของมณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน กลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังปิดให้บริการนานกว่า 1 เดือน เนื่องจากการกลับมาระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

นักท่องเที่ยวที่ต้องการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ จำเป็นต้องจองบัตรเข้าชมทางออนไลน์ เนื่องจากขณะนี้พิพิธภัณฑ์ฯ จำกัดจำนวนผู้เข้าชมที่ร้อยละ 30 และยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ตลอดจนไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่เสี่ยงโรคโควิด-19 ระดับปานกลางและสูงเข้าชม

ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ฯ ประกาศปิดรับนักท่องเที่ยวชั่วคราวเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม หลังจากหลายมณฑลของจีนรายงานการตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ติดเชื้อในท้องถิ่นแบบกระจัดกระจาย

อนึ่ง สุสานกองทัพทหารดินเผา ซึ่งถูกค้นพบในปี 1974 สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิฉินสื่อหวงหรือจิ๋นซีฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ฉิน (221-207 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ซึ่งเป็นผู้รวบรวมแผ่นดินจีนสำเร็จเป็นครั้งแรก

ส่วนพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ในส่านซี ซึ่งรวมถึงพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ส่านซี กลับมาเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมแล้วเช่นกัน

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว

Related Posts

Send this to a friend