TRAVEL

พระราชวังพญาไท เปิดให้ชมไฟครบรอบ ‘101 ปี THE GLORY OF SIAM’

The Glory Of Siam เป็นการเฉลิมฉลอง 101 ปี พระราชวังพญาไท ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชม การแสดงศิลปะ แสง สี เสียง บนพื้นที่ประวัติศาสตร์ ในรูปแบบ พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน โดยมีทั้งหมด 6 โซน

โซนที่ 1 Projection Mapping การฉายแสงแบบภาพเคลื่อนไหวบนตัวอาคารของพระที่นั่งพิมานจักรีบอกเล่าถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

โซนที่ 2 เป็นการจัดแสดงแสงไฟ และดนตรี ร่วมสมัยภายในพระที่นั่งเทวราชสภารมย์ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์

โซนที่ 3 ต้อนรับบรรยากาศแสงแห่งอุโมงค์ความยาว 20 เมตร สะท้อนผ่านกระจกให้มีมิติ ให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้ามาถ่ายรูปย้อนรอยประวัติศาสตร์ผ่านไฟสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีที่รัชกาลที่ 6 โปรด

โซนที่ 4 พลังแห่งพญามังกร ประติมากรรมคู่พระราชวังพญาไท พญามังกรเชิญวชิราวุธ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปีมะโรง ตามปีพระนักษัตรที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชสมภพ

สวนรื่นรักมัทนา เป็นไฮไลต์ที่ให้จินตนาการของศิลปะการแสดง โดยมีการใช้ Projection Mapping พร้อมนักแสดงมาโชว์ร่ายรำ ด้านหลังของพระที่นั่งพิมานจักรี ในบทพระราชนิพนธ์มัทนะพาธา ตำนานแห่งดอกกุหลาบ พร้อมสวนกุหลาบจำลอง 2,466 ดอก ในสวนโรมัน เพื่อระลึกถึงรัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง มัทนะพาธา สำเร็จในปี พ.ศ. 2466

โซนที่ 5 แสงสิเนหา ณ แรกรัก ดอกไม้นับพันดอก และต้นไม้ใหญ่ ที่ใช้เทคนิค Projection ร่วมกับ Dynamic Lighting นำให้ผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสความสวยงามในบรรยากาศยามค่ำคืน

โซนที่ 6 ชมความงดงามของดอกบัวด้วยเทคนิคไฟย้อมสี ตามเส้นทางเดินเพื่อไปสักการะพระนาคปรกนำโชคคุ้มครอง และรับพลังจากท้าวหิรัญพนาสูร

พระราชวังพญาไท เป็นสถานที่ประทับพักผ่อนของพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หลังจากนั้นมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน กว่า 101 ปี ซึ่งได้สถาปนาวังพญาไทเป็น พระราชวังพญาไท และยังทรงโปรดเกล้าฯ พระราชพิธีเฉลิมพระที่นั่งตามพระราชประเพณี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465

ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียน พระราชวังพญาไทเป็นโบราณสถานแห่งชาติ และได้ปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับชม

พระราชวังพญาไท The Glory Of Siam เปิดให้เข้าชมฟรีในโซนที่ 1,2,6 ส่วนโซนอื่นๆ สามารถซื้อบัตรออนไลน์ และมีจุดจำหน่ายบัตรด้านหน้างาน จนถึงวันที่ 16-มีนาคม พ.ศ. 2567

Related Posts

Send this to a friend