TRAVEL

เตรียมผลักดัน”สถาบันพระสังฆาธิการหุบผาสวรรค์”เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาแห่งใหม่

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันพระสังฆาธิการหุบผาสวรรค์ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อติดตามแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขาถ้ำพระให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรี ตามแผนโครงการพัฒนาพื้นที่หุบผาสวรรค์ โดยได้ร่วมประชุมกับหน่วยราชการในพื้นที่ ก่อนนำผลสรุปจากที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ที่จังหวัดกาญจนบุรีในวันที่ 12 พฤศจิกายน นี้

สำหรับสถาบันสังฆาธิการหุบผาสวรรค์ มีที่ตั้งเชื่อมต่อกับเขาถ้ำพระ เขาเสือหมอบ และหุบผาสวรรค์ ซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่สำคัญทางศาสนา โดยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนศาสนิกสัมพันธ์ 3 ศาสนาคือ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม โดยจังหวัดราชบุรีมีแผนพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับคนพื้นที่ต่อไป

สันติเจดีย์
รูปปั้นพระเยซู
บรรยากาศบริเวณโดยรอบ

Related Posts

Send this to a friend