POLITICS

แถลงการณ์ สำนักข่าว The Reporters

แถลงการณ์สำนักข่าว The Reporters

กว่า 1 ปี ที่ The Reporters ทำหน้าที่สื่อมวลชน นำเสนอข้อเท็จจริงสู่สาธารณชน โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้นำเสนอมุมมองอย่างหลากหลาย แม้เป็นสำนักข่าวเล็กๆ ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่ แต่เราพยายามขับเคลื่อนประเด็นข่าวด้วยการยึดหลักวิชาชีพงานสื่อสารมวลชน นำเสนอทั้งสถานการณ์บ้านเมือง ปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม กระบวนการยุติธรรม และสื่อเพื่อสันติภาพ

การนำเสนอข่าวกลุ่มผู้ชุมนุมที่ต้องการความเปลี่ยนแปลง เป็นประเด็นที่เราเกาะติดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้น ทั้งในมุมของผู้ชุมนุมที่มีข้อเรียกร้องต่างๆ และในมุมของรัฐบาลที่ออกมาชี้แจง รวมถึงมุมอื่นๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นข่าวที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด

The Reporters ขอยืนยันในการทำหน้าที่ตามวิชาชีพสื่อมวลชนต่อไป ด้วยเสรีภาพ เราเชื่อว่าการสื่อสารข้อเท็จจริงจะช่วยลดการเผชิญหน้า ลดข่าวลือ และข่าวปลอม เพราะเราเชื่อว่า เสรีภาพสื่อ คือ เสรีภาพของประชาชน

The Reporters ยังยึดมั่นในการทำหน้าที่ สื่อเพื่อสันติภาพ ด้วยความหวังว่า การเปิดพื้นที่ในการสื่อสาร จะนำมาซึ่งการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธี และเป็นแนวทางไปสู่สันติภาพที่แท้จริง

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าว ให้กำลังใจ และสนับสนุน The Reporters ตลอดมา

เราทุกคนคือนักข่าว We are The Reporters

ด้วยความเคารพ
สำนักข่าว The Reporters

Related Posts

Send this to a friend