POLITICS

กองทัพบก ต้อนรับ ผบ.ทบ.สหรัฐ ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ให้การต้อนรับ พล.อ.เจมส์ ซี.แมคคอนวิลล์ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ อย่างเป็นทางการในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ใส่หน้ากากผ้า ตรวจอุณหภูมิร่างกาย เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตามมาตรฐานของ ศบค.

วานนี้ (9 ก.ค.63) คณะของผู้บัญชาการทหารบก สหรัฐฯ เดินทางมายังกองบัญชาการกองทัพบก โดยมีพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการกองทัพบกให้การต้อนรับ มีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ โดยมีการจัดสถานที่ จำกัดจำนวนกำลังพล และจัดเตรียมการต้อนรับที่สมเกียรติ ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 และสร้างมาตรฐานในการต้อนรับแขกต่างประเทศที่มากกว่าที่ระเบียบได้กำหนดไว้ อาทิ การทำอุโมงค์ปลอดเชื้อ การทำช่องทางเดินแบบ social distancing การเพิ่มจุดน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อตลอดพื้นที่การสัมผัส

นอกเหนือจากนี้เจ้าหน้าที่ของไทยทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่เละมีส่วนเกี่ยวข้องในพิธีต้อนรับดังกล่าว จะต้องผ่านการอบรมการปฏิบัติตัวตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ผู้บัญชาการทหารบก สหรัฐฯ ได้ร่วมพิธีตรวจแถว ลงนามในสมุดเยี่ยม พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ วัตถุประสงค์ของการเยือนในครั้งนี้ เพื่อลงนามร่วมในเอกสารแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่างกองทัพบกและกองทัพบกสหรัฐฯ รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี โดยเป็นการสานต่อความร่วมมือภายหลังการลงนามระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ที่ได้ลงนามในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่างไทย – สหรัฐฯ ปี 2563 ว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศ (Joint Vision Statement 2020 for the Thai – US. Defense Alliance) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 อันเป็นการยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างกันให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และร่วมพิธีอำลาแถวทหารกองเกียรติยศอย่างสมเกียรติ

ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ผบ.ทบ.สหรัฐฯ ได้ตรวจเยี่ยมการฝึก และตรวจสภาพความพร้อม รบ ร้อย.ร.ทบ. ไทย ในการฝึก Lightning Forge 2020 (LF20) ณ ค่ายสกอฟิลด์ รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่เช่นกัน

ภาพประกอบ: เฟซบุ๊ก SMART Soldiers Strong ARMY

Related Posts

Send this to a friend