POLITICS

‘ราเมศ’ ย้ำ ‘ทวี’ บิดเบือนข้อมูล ชี้หนังคนละม้วน

นายราเมศ รัตนะเชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีการอภิปรายของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.พรรคประชาชาติ ในส่วนที่มีการอภิปรายนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าเป็นการเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่บิดเบือนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กระบวนการระบายยางพาราครั้งที่ 3 ซึ่งยืนยันว่าเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมายทั้งหมด ไม่มีการทุจริตเชิงนโยบายและรัฐไม่ได้เสียประโยชน์

ที่สำคัญที่กล่าวหาว่ามีแผนประทุษกรรมนั้นก็ไม่เป็นความจริงเพราะไม่มีใครที่จะคิดแผนประทุษกรรมงบประมาณของแผ่นดินและยืนยันว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้ชี้แจงในวาระที่มีการอภิปรายต่อไป และจะขอชี้แจงเมื่อได้มีการฟังสมาชิกที่จะอภิปรายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบทั้งหมดทีเดียว แล้วจะตอบชี้แจงในทุกประเด็น

นายราเมศ กล่าวตอนท้ายว่าผิดหวังกับการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ที่เป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แต่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีการบิดเบือนข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง มั่นใจว่าเมื่อประชาชนได้ฟังความจริงจะทราบทันทีว่าเป็นหนังคนละม้วนกับข้อมูลที่กล่าวมา

Related Posts

Send this to a friend