PUBLIC HEALTH

อภ. แจงประเด็นวัคซีนซิโนแวคที่ถูกอภิปรายในสภาฯ

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงกรณีที่มีการอภิปรายในสภาว่า องค์การเภสัชฯ ทำหน้าที่เป็นนายหน้าค่าวัคซีน SINOVAC ว่าไม่เป็นความจริง

องค์การเภสัชฯ ปฏิเสธว่า มิได้เป็นหน่วยงานแรกที่เข้าไปซื้อวัคซีนชนิดนี้ โดยก่อนหน้านี้ องค์การเภสัชฯ ได้หารือกับ SINOPHARM แต่ติดเงื่อนไขหลายข้อ ก่อนที่ภาครัฐ จะให้องค์การเภสัชฯ เข้าไปหารือกับ SINOVAC ซึ่งพบว่ามีความยืดหยุ่น และทำได้เร็วกว่า ซึ่งขณะนั้น ต้องแข่งกับเวลาในการหาวัคซีน มารองรับสถานการณ์ช่วงต้นปี 2563

ในที่สุด จึงตกลงดีลกับ SINOVAC สั่งมาทั้งหมด 16 ชิปเม้นท์ ชิปเม้นท์แรก ๆ ราคาสูง เพราะ จัดหามาในจำนวนน้อย ราคาย่อมสูงกว่า ที่บางประเทศซื้อเป็นจำนวนมาก แต่ชิปเม้นท์หลังราคาต่ำลงมาก และมีการเอาเฉพาะราคาแรกไปเผยแพร่ โดยไม่มองข้อเท็จจริงว่า ราคา ณ ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก จากที่เราเคยซื้อ 17 USD ปัจจุบันราคาเหลือ 8.9 USD

ส่วนที่บอกว่า องค์การเภสัชฯ มีส่วนต่าง ๆ ขอย้ำว่า เราจัดการตามกฎหมายกำหนด และเราต้องชำระก่อนด้วย ถึงจะไปเบิกกรมควบคุมโรค ตามจริง ยืนยันว่าไม่มีส่วนต่างใดทั้งสิ้น

Related Posts

Send this to a friend