POLITICS

‘พรรคเป็นธรรม’ ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนนิยมประชาธิปไตย โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ชี้ การเมืองแบบเก่า สืบทอดอำนาจ แบ่งปันผลประโยชน์กันเองเป็นที่พึ่งให้ประชาชนไม่ได้ วอนประชาชนเริ่มต้นพิจารณา ทางเลือกใหม่ๆ เพื่ออนาคต

วันนี้ (30 ก.ย. 65) พรรคเป็นธรรม ออกแถลงการณ์ ความว่า
“แถลงการณ์ “พรรคเป็นธรรม” ถึง “ประชาชน”

“เลิกกดหัวประชาชนไม่ให้เป็นใหญ่ หยุดแอบอ้างประชาธิปไตยอย่างไม่เป็นธรรม”

การเมืองใดก็ตาม ที่มีการสืบทอดอำนาจ แบ่งปันผลประโยชน์กันเอง ระหว่างผู้ยึดอำนาจจากประชาชน และนำอำนาจนั้นไปแบ่งผลประโยชน์ ระหว่างนักการเมืองไร้จริยธรรม ร่วมกับผู้มีอำนาจไร้สามัญสำนึก ที่กระหายการต่ออำนาจ ไม่รู้จบ โดยผ่านการรับรองด้วยวิธีการ หรือกลไกพิเศษบางอย่าง ที่เป็นที่พึ่งและเสาหลักเฉพาะของผู้มีอำนาจ แต่มิอาจเป็นที่พึ่งของประชาชนส่วนใหญ่ได้เลย

การเมืองแบบนี้ คือ การเมืองเก่า ด้วยคนเก่า ผ่านวิธีรักษาอำนาจแบบเก่าๆ

พรรคเป็นธรรม ยึดมั่นในอุดมการณ์ “ประชาชนต้องเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยต้องเป็นธรรม” ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากพรรคการเมือง และคนการเมือง ที่มีความคิด และพฤติกรรมแบบใหม่ๆ เท่านั้น

ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการคัดสรรพรรค และนักการเมือง เข้าไปรับใช้ประชาชน

“พรรคเป็นธรรม” ขอแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่า พรรคเป็นธรรมเป็นพรรคที่นิยมประชาธิปไตย ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจ อย่างแน่นอน

“พรรคเป็นธรรม” ขอให้ประชาชนได้ใส่ใจกับพฤติกรรมของพรรคการเมือง และนักการเมือง ที่ผ่านมา ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วว่า ยังมีท่านใดที่มีศักดิ์ศรี ความจริงจัง จริงใจ และสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างชัดเจน และเด็ดขาด

ซึ่งหากยังมีท่านเหล่านั้นหลงเหลืออยู่บ้าง ก็ยังถือว่า ประเทศไทยและประชาชน ยังมีความหวัง กับการเลือกตั้งในครั้งหน้า ที่จะยังได้นักการเมืองดีๆ เข้าสู่สภา

“พรรคเป็นธรรม” ขอเรียกร้องให้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตย และรักการเปลี่ยนแปลง ได้เริ่มต้นพิจารณา ทางเลือกใหม่ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับ ทางเลือกเก่าๆ เพื่อให้ 1 เสียง ของท่าน เป็นเสียงศักดิ์สิทธิ์ นำพาประเทศไทย และประชาชน
ไปสู่ ความหวังใหม่ อนาคตใหม่ ที่ไปข้างหน้ามากกว่าการถอยหลังอย่างต่อเนื่อง

ยังมีเวลาอีกพอสมควร ที่ประชาชน จะเปิดใจ เปิดหู เปิดตา พิจารณาคนใหม่ๆ ที่มีคุณภาพเข้าสู่การเมืองใหม่ ที่ไม่เอาเผด็จการ ไม่ผลาญงบ และไม่คบคนชั่ว

เปลี่ยนใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลง” คือ ทางรอดของประเทศ ประชาชน และลูกหลานไทยในอนาคต

ด้วยความนับถือ และศรัทธาต่อเสียง “ประชาชน”

Related Posts

Send this to a friend