POLITICS

รักษาการอธิบดีกรมอุทยานฯ เปิดช่องทางให้ จนท. ร้องทุกข์ถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรม

นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ ว่า ขอให้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแต่งตั้งโยกย้าย ตามคำสั่งก่อนหน้านี้ ส่งเรื่องขอความเป็นธรรมมายังรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานฯ โดยตรง

ทั้งนี้ ให้ทำเป็นหนังสือลับ ปกปิดมิดชิด พร้อมลงนามระบุชื่อตำแหน่ง และสภาพปัญหา ตนยืนยันว่า จะเป็นผู้เปิดเอกสารทั้งหมดด้วยตนเอง จากนั้นจะส่งหนังสือต่อให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายฯ ที่ไม่เป็นธรรม ที่มีการลงนามคำสั่งแต่งตั้งขึ้น โดยจะพิจารณาตามหนังสือร้องเรียนทุกฉบับ ว่า การแต่งตั้งโยกย้ายเป็นไปตามระเบียบและเป็นธรรมหรือไม่ โดยผู้ที่ถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรม จะต้องได้รับความช่วยเหลือและแก้ไขให้ถูกต้อง ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนตัวผู้ดำรงตำแหน่งทุกคนตามคำสั่งเดิม แต่สิ่งสำคัญคือ การพิจารณาให้บุคคลที่เหมาะสม ได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งนั้น ๆ

Related Posts

Send this to a friend