POLITICS

‘ปานปรีย์’ ชื่นชมกาชาดระหว่างประเทศ ช่วยพาตัวประกันออกมาได้ปลอดภัย

‘ปานปรีย์’ ชื่นชมกาชาดระหว่างประเทศ ช่วยพาตัวประกันออกมาได้ปลอดภัย พร้อมแสดงความเสียใจต่อเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต

วันนี้ (29 พ.ย. 66) เวลา 10:30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศอิสราเอล ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ และคณะ หารือกับตัวแทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross: ICRC) เพื่อหาแนวทางในการเยียวยาคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อิสราเอล-ฮามาส

นายปานปรีย์ กล่าวชื่นชมบทบาทของ ICRC ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและนำส่งผู้ถูกควบคุมตัวชาวต่างชาติ รวมถึงคนไทย ให้กลับออกมาถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัย ยืนยันว่า รัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการดำเนินการของ ICRC ในยามวิกฤต โอกาสนี้ นายปานปรีย์ ยังแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ ICRC ในระหว่างปฏิบัติภารกิจครั้งนี้

ขณะที่ฝ่าย ICRC ยินดีและภูมิใจที่สามารถสนับสนุนในกระบวนการรับผู้ถูกควบคุมตัวชาวไทยที่ได้รับการปล่อยตัวด้วย

Related Posts

Send this to a friend