POLITICS

‘ชัยวุฒิ’ ลงพื้นที่สิงห์บุรี รับฟังปัญหา พร้อม ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ปชช.

วันนี้ (29 พ.ย.64) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินทางพบปะเยี่ยมเยียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี ในระหว่างเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”ณ ห้องประชุม โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยกล่าวย้ำว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา ได้กำชับให้รัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน ช่วงที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ดูแลปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง ซึ่งทุกฝ่ายก็ร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี ซึ่งรัฐบาลมองการแก้ปัญหาในระยะยาว โดยเฉพาะในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง

ปัญหาหลักคือพี่น้องประชาชนขาดน้ำในการทำเกษตร ประสบภัยแล้วมาตลอดช่วง 2-3 ปี กรณีนี้รัฐบาลได้มีการศึกษาโครงการผันน้ำจากลุ่มน้ำสาละวิน เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล เพื่อให้เพียงพอต่อการทำนา ทำเกษตรในพื้นที่ภาคกลาง คาดว่าอีกไม่นานโครงการนี้จะเป็นรูปธรรม จะทำให้เรามีต้นทุนน้ำในเขื่อนมากขึ้น

ด้านสถานการณ์โควิด-19 ใน จ.สิงห์บุรีเองก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งตรงนี้เราต้องดำเนินชีวิตแบบใหม่ ที่ต้องเข้มงวดป้องกันตัวเองตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข เพื่อพร้อมรับมือกับการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

Related Posts

Send this to a friend