POLITICS

เดินหน้ามอเตอร์เวย์ 2 สาย 3.9 หมื่นล้านบาท เตรียมทดลองวิ่งฟรี 3 เดือน ปลายปี 66

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการให้เอกชนร่วมลงทุน ในการดำเนินงานและบำรุงรักษา Operation and Maintenance (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6(M6) สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร และโครงการทางหลวงมอเตอร์เวย์หมายเลข 81 (M81) สายบางใหญ่-กาญจนบุรีระยะทาง 96 กิโลเมตร มีกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้ง 2 เส้นทาง วงเงินรวม 39,138 ล้านบาท อายุสัมปทาน 30 ปี

โครงการมอเตอร์เวย์ทั้ง 2 เส้นทาง เป็นโครงการตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย จะใช้ระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติพิเศษ แบบไม่มีไม้กั้น (Multi-lane Free Flow) หรือระบบ M-Flow 100% ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาบริหารจัดการ และใช้ระบบกล้อง CCTV ประสิทธิภาพสูง จับภาพระยะทาง 2 กิโลเมตร ช่วยให้เห็นเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อนำมาวางแผนบริหารการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงจุดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดบุคลากรและงบประมาณ

สำหรับมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา มีความคืบหน้าแล้ว 94% อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขรูปแบบเพิ่มเติม 17 สัญญา คาดว่าจะได้ข้อยุติภายในปีนี้ ส่วนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี มีความคืบหน้า 62% ทั้ง 2 เส้นทางจะดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนทดลองวิ่งใช้ฟรี 3 เดือน ช่วงปลายปี 2566 และคาดว่าต้นปี 2567 จะเปิดเต็มรูปแบบได้ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากเดิมใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง เหลือเพียง 1 ชั่วโมงกว่าเท่านั้น

Related Posts

Send this to a friend