AROUND THAILAND

พรุ่งนี้ เบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ปรับขึ้นลิตรละ 40 สตางค์

PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร มีผล 30 ก.ย. นี้ ตั้งแต่ 05.00 น. เป็นต้นไป ส่งผลให้ราคาขายปลีก ไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร เป็นดังนี้

เบนซิน ราคาลิตรละ 38.56 บาท
เบนซิลแก๊สโซฮอล์ 95 ราคาลิตรละ 31.15 บาท
เบนซิลแก๊สโซฮอล์ E20 ราคาลิตรละ 29.64 บาท
เบนซิลแก๊สโซฮอล์ 91 ราคาลิตรละ 30.88 บาท
เบนซิลแก๊สโซฮอล์ E85 ราคาลิตรละ 23.44 บาท
ดีเซล B7 ราคาลิตรละ 31.29 บาท
ดีเซล ราคาลิตรละ 28.29 บาท
ดีเซล B20 ราคาลิตรละ 28.04 บาท
ดีเซลพรีเมี่ยม B7 ราคาลิตรละ 36.06 บาท

ด้านบางจากฯ ปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้นลิตรละ 40 สตางค์ ยกเว้นเบนซิลแก๊สโซฮอล์ E85ที่ปรับขึ้นลิตรละ 20 สตางค์ และกลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับขึ้นลิตรละ 60 สตาค์

Related Posts

Send this to a friend