POLITICS

‘วันนอร์’ ยันร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ของพรรคก้าวไกล ทันเข้าสมัยประชุมหน้า

ไม่แน่ใจเกี่ยวของกฎหมายการเงินหรือไม่ ชี้ ร่างกฎหมายจากสภาชุดก่อน ถูกตีตกหมด รวมถึงร่าง พรบ.กัญชากัญชงด้วย แต่สามารถเสนอใหม่ได้

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่สอง พ.ศ. 2566 ว่า รอกองการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เสนอวาระว่าจะมีร่างกฎหมายใดเข้าสู่การพิจารณาบ้าง รวมถึงญัตติ และกระทู้ต่างๆ เพื่อพิจารณาบรรจุระเบียบวาระประชุม ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้เตรียมพร้อมห้องประชุมแล้ว และรอนัดประชุมวิป 2 ฝ่าย ฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล เพื่อพิจารณาวาระที่จะประชุมร่วมกัน และวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ทั้งนี้ กฎหมายที่ผ่านการตรวจสอบประชาพิจารณ์แล้ว หากไม่ใช่ร่างกฎหมายการเงินก็จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระทันที แต่หากเป็นกฎหมายการเงินก็จะเป็นไปตามขั้นตอนที่จะต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีพิจารณารับรอง ส่วนร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ของพรรคก้าวไกลที่เสนอมา คาดว่า นำรับฟังความเห็นประชาชนเสร็จแล้ว เตรียมบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป ยืนยันทันพิจารณาในสมัยประชุมหน้าแน่นอน เพราะเป็นวาระแรกๆ แต่ไม่แน่ใจว่าร่างกฎหมายนี้เกี่ยวข้องร่างกฎหมายการเงินหรือไม่ ถ้าเกี่ยวข้องกับการเงินต้องรอให้รัฐบาลรับรองก่อน

สำหรับร่างกฎหมายที่บรรจุวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้ว หากรัฐบาลไม่ได้ยืนยันได้ทันภายใน 60 วันที่เปิดสมัยประชุมสภาฯ ชุดใหม่ ตามกฎหมายถือว่าร่างกฎหมายถูกตีตกไป แต่ไม่ได้มีปัญหาอะไร แม้กฎหมายตกไป เพราะรัฐบาล หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก็สามารถเสนอใหม่ได้ทันที นั่นรวมถึงร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชง ด้วย

ขณะเดียวกัน นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวถึงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2567 ว่า สภาฯ ได้รับการประสานเบื้องต้นจากสำนักงบประมาณว่าจะส่งร่างเข้ามายังสภาฯ เบื้องต้นจะพิจารณาวาระ 1 ในวันที่ 3 มกราคม 2567 เมื่อร่างกฎหมายมาถึงสภาฯ จะนำแจกให้สส. ก่อนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยเชื่อว่า การพิจารณาทันตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ วาระแรกจะพิจารณากี่วันนั้น ต้องหารือกับวิป 2 ฝ่ายก่อนว่า ควรใช้เวลากี่วัน ซึ่งปกติที่ผ่านมาใช้เวลา 2 วัน

Related Posts

Send this to a friend