POLITICS

โฆษก ทร.ยืนยันผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล เพิ่ม 2 ราย ส่วนการค้นหาบริเวณเรือจมยังไม่พบผู้เสียชีวิต

โฆษก ทร.ยืนยันผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล 2 ใน 3 ราย คือ จ่าโท สหรัฐ อีสา และ จ่าตรี สิริธิติ งามทอง รอผลการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก 1 นาย ในขณะที่ยอดผู้สูญหาย คงเหลือ 8 นาย ในขณะที่การค้นหาใต้แนวน้ำบริเวณที่เรือหลวงสุโขทัยจม ยังไม่พบร่างผู้เสียชีวิต

วันนี้ (27 ธ.ค. 65) เวลา 17.30 น. พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่าในส่วนของการค้นหาและช่วยเหลือกำลังพล กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง ในพื้นที่ลาดตระเวนตามแผน นอกจากการลาดตระเวนบนผิวน้ำและพื้นที่ตามแนวชายฝั่งแล้ว ในวันนี้เรือหลวงบางระจัน ได้ทำการกำหนดตำบลที่ใต้น้ำและติดตั้งทุ่นลอยบริเวณเรือหลวงสุโขทัย ที่ได้เคยติดตั้งไว้แล้วก่อนหน้านี้แต่ภายหลังพบว่าได้หลุดหายไปจากการทำประมง ในขณะที่เจ้าที่ชุดถอดทำลายอมภัณฑ์ได้ปฏิบัติภารกิจในการสำรวจและค้นหาผู้ประสบภัยรอบตัวเรือหลวงสุโขทัยบริเวณเหนือดาดฟ้าหลัก โดยมี เรือหลวงราวี เป็นฐานปฏิบัติการ ซึ่งจากการสำรวจและค้นหา ยังไม่ปรากฏร่างของผู้เสียชีวิตในบริเวณที่ทำการสำรวจ

ในขณะที่ผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล 2 ใน 3 ราย ยืนยันตัวบุคคลแล้ว คือ จ่าโท สหรัฐ อีสา ที่ดำเนินการเก็บกู้ร่างได้วานนี้ และ จ่าตรี สิริธิติ งามทอง ที่เก็บกู้ร่างได้เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ในขณะที่ 1 ร่างที่สามารถเก็บกู้ได้ในวันนี้เช่นกัน อยู่ในระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคล

ทั้งนี้ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 จะมีการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 10 นายประกอบด้วย 1.จ่าเอก บุญเลิศ ทองทิพย์ 2.จ่าเอกชูชัย เชิดชิด 3.จ่าโท ธวัชชัย สาพิราช 4.จ่าโท สหรัฐ อีสา 5.จ่าตรี สถาพร สมเหนือ 6.จ่าตรี นพณัฐ คำวงค์ 7.จ่าตรี ศุภกิจ ทิวาลัย 8.จ่าตรี สิริธิติ งามทอง 9.พลทหาร ปรีชา รักษาภักดี 10. พลทหาร จำลอง แสนแก ไปยัง ฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ

โดยในเวลา 11.30 น. จะออกเดินทางจาก มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน อำเภอบางสะพาน ไปยังกองบิน 5 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

และในเวลา 13.00 น. จะออกเดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศแบบ C – 130 มายังสนามบินอู่ตะเภา และมีกำหนดถึงสนามบินอู่ตะเภา

เวลา 15.00 น. จากนั้นจะเคลื่อนร่างทั้ง 9 นายไปยัง ฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ เพื่อประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในเวลา 17.00 น.

สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วันที่ 27 ธันวาคม 2565) เวลา 17.30 น. ยอดกำลังพล 105 นาย รอดชีวิต จำนวน 76 นาย เสียชีวิตรวม 21 นาย ในจำนวนนี้สามารถระบุชื่อได้แล้ว 20 นาย และมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลกองทัพเรือและอยู่ในกระบวนการของการพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคล 1 นาย คงเหลือผู้สูญหายจำนวน 8 นาย

สำหรับรายชื่อกำลังพลที่เสียชีวิต ซึ่งสามารถยืนยันตัวบุคคลได้แล้ว จำนวน 20 นายประกอบด้วย

1.ว่าที่เรือเอก สามารถ แก้วผลึก
2.พันจ่าเอก อัชชา แก้วสุพรรณ์
3.พันจ่าเอก สมเกียรติ หมายชอบ
4.พันจ่าเอก อำนาจ พิมที
5.จ่าเอก จักร์พงศ์ พูลผล
6.จ่าเอก บุญเลิศ ทองทิพย์
7.จ่าเอกชูชัย เชิดชิด
8.จ่าโท ธวัชชัย สาพิราช
9.จ่าโท สหรัฐ อีสา
10.จ่าตรี สถาพร สมเหนือ
11.จ่าตรี นพณัฐ คำวงค์
12.จ่าตรี ศุภกิจ ทิวาลัย
13.จ่าตรี ศราวุธ นาดี
14.จ่าตรี สิริธิติ งามทอง
15.พลทหาร อัครเดช โพธิ์บัติ
16.พลทหาร จิราวัฒน์ ธูปหอม
17.พลทหาร สิทธิพงษ์ หงษ์ทอง
18.พลทหาร วรพงษ์ บุญละคร
19.พลทหาร ปรีชา รักษาภักดี
20.พลทหาร จำลอง แสนแก

Related Posts

Send this to a friend