POLITICS

ศาลยกฟ้อง ‘ผู้ว่าฯ รฟม.’ ปมแก้ทีโออาร์ประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม

วันนี้ (27 ก.ย. 65) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอ่านคำพิพากษา ยกฟ้อง คดีที่ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ฟ้อง นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.ร่วมทุน 2562 รวม 7 คน เป็นจำเลย ในความผิดฐานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (16) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และมาตรา 165 ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณียกเลิกการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) วงเงิน 128,128 ล้านบาท

ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า จำเลยทั้ง 7 ร่วมกันมีมติเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมขยายระยะเวลาเชิญชวน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและคณะรัฐมนตรี โดยมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง อิสระ ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ควบคุมสั่งการ โดยจำเลยทั้ง 7 ร่วมกันใช้ดุลพินิจไปตามข้อเท็จจริง และทำไปตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้รัฐได้รับประโยชน์สูงสุด และประชาชนที่ใช้บริการได้รับความปลอดภัย

พยานหลักฐานโจทก์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอว่าจำเลยทั้ง 7 ได้เอื้อประโยชน์เอกชนรายหนึ่งรายใด หรือดำเนินการโดยมิชอบ หรือกลั่นแกล้งโจทก์หรือเลือกปฏิบัติ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นภาคปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต พิพากษายกฟ้อง

Related Posts

Send this to a friend