POLITICS

‘เพื่อไทย’ จี้รัฐบาลยกเลิก ‘กัญชาเสรี’ จนกว่าจะมีกฎหมายรองรับ

วันนี้ (27 ก.ค. 65) นายณพลเดช มณีลังกา คณะทำงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี 851 แพทย์รามาธิบดี แสดงพลังคัดค้านออกแถลงการณ์ จี้ปิดสภาวะกัญชาเสรีทันที ว่าเป็นการชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดขาดความรอบคอบของรัฐบาล ไม่เฉพาะเครือข่ายแพทย์ ที่กังวลใจ ประชาชนจำนวนมาก ต่างก็ต้องการให้ยกเลิกการปลดล็อกกัญชาเสรีในสภาวะสุญญากาศ ด้วยเหตุผล 5 ประการ

  1. มีข้อเท็จจริงว่าประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบอย่างหนักจากนโยบายกัญชาเสรีและมีผลกระทบต่อสุขภาพ
  2. มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนออกประกาศห้ามใช้กัญญาในหน่วยงานแล้ว และเริ่มมีการต่อต้านโดยการออกแคมเปญให้ยกเลิกกัญชาเสรี ผ่าน Change.org แล้ว
  3. มีงานวิจัยสำรวจความคิดเห็น จากสวนดุสิตโพล ชี้ให้เห็นว่าประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้กัญชาอย่างถูกต้อง และมองว่าการปลดล็อกกัญชาเสรีมีผลเสียมากกว่าผลดี
  4. การนำเข้าส่งออก ยังขัดกับกฎหมายต่างประเทศในหลายประเทศ
  5. ขั้นตอนของการ ปลดล็อคกัญชาแบบเสรีมิได้มีการทำประชาพิจารณ์ ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ตราไว้ในมาตรา 77 ที่วางหลักว่า “ให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย”

นายณพลเดช กล่าวต่อไปว่า จากที่ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดเสวนาวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและนักวิชาการด้านการเสพติด โดยรศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้นโยบายทางการเมือง และกระทรวงสาธารณสุขที่ผลักดันเรื่องการใช้กัญชาโดยเน้นการใช้ทางการแพทย์ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไม่เน้นการใช้เพื่อสันทนาการ แต่ในทางปฏิบัติอาจมีความย้อนแย้งกัน

นายณพลเดช กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเด็นข้อกฎหมาย การกำหนดสารสกัดที่มี THC ไม่เกิน 0.2% จะได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ ยังขัดต่อหลักความเป็นจริงเพราะอย่างในร้านอาหารบางร้านหากมีการใส่กัญชา จะทราบได้อย่างไรว่ามีสารสกัดTHC ไม่เกิน 0.2% หรือไม่ มีหน่วยงานใดมีอำนาจหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ และต้องใช้งบประมาณประเทศมากมายเพียงใดในการตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้งเรายังไม่ได้วางหลักกฎหมายให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศ ด้วยในขณะนี้มีผลกระทบทั้งการนำเข้าส่งออก อีกทั้งยังกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทย และกลับไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้การปลอดล็อกกัญชาเสรี ดังกล่าวยังมิได้มีการทำประชาพิจารณ์ ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ตราไว้ในมาตรา 77 ที่วางหลักว่า “ให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย”

“ขอสนับสนุน 851 แพทย์รามาธิบดี แสดงพลังคัดค้านกัญชาเสรี โดยให้รัฐบาล ออก พรก. ยกเลิกกัญชาเสรี และให้เปิดกว้างในการเปิดเวทีเสวนา รวมทั้งการทำประชามติ และออกกฎหมายควบคุมที่เป็นหลักสากล ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน” นายณพลเดช กล่าว

Related Posts

Send this to a friend