POLITICS

‘ชัชชาติ’ ปลื้ม คนแห่แจ้งปัญหาผ่าน Traffy Fondue แล้ว 5.4 หมื่นเรื่อง

‘ชัชชาติ’ ปลื้ม คนแห่แจ้งปัญหาผ่าน Traffy Fondue แล้ว 5.4 หมื่นเรื่อง แก้แล้วเกือบ 2 หมื่นเรื่อง

วันนี้ (27 มิ.ย.65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้านโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงฯ ว่า ตั้งเป้าหมายไว้ส่วนราชการ 10,000 ต้น ภาคประชาชน 50,000 ต้น สำนักสิ่งแวดล้อม 200,000 ต้น สำนักงานเขต 500,000 ต้น และภาคเอกชน 240,000 ต้น ซึ่งภาคเอกชนจองการปลูกแล้ว 361,000 ต้น ถือว่าทะลุเป้า ส่งผลให้ภาคเอกชนมียอดจองปลูกแล้ว 600,000 ต้น โดยปลูกต้นไม้แล้ว 26,122 ต้น สำหรับการเพาะกล้าไม้ ได้มาจาก สำนักสิ่งแวดล้อม และชุมชนใน กทม. ร่วมกันเพาะกล้าไม้ นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชัน โดยใช้ชื่อว่า BKK-plant บันทึกชื่อกิจกรรม วัน-สถานที่ปลูก และชนิดของต้นไม้

สำหรับสถิติการแจ้งปัญหาผ่านระบบ Traffy Fondue ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. – 27 มิ.ย.2565 พบ มีการแจ้งปัญหาแล้วทั้งสิ้น 54,929 เรื่อง 50% ของปัญหาเป็นเรื่องถนน ทางเท้า แสงสว่าง สายไฟ และขยะ ดำเนินการแล้ว 19,436 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 21,196 เรื่อง ส่งต่อให้หน่วยงานอื่น 10,202 เรื่อง และรอรับเรื่อง 4,458 เรื่อง ซึ่ง 40 เขต จาก 50 เขตของ กทม. รับเรื่องและดำเนินการไปแล้ว 90%

“เป็นพลังของแพลตฟอร์ม แต่ก่อนมีปัญหาแจ้งผู้ว่าฯ ผู้ว่าฯ แจ้งรองผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ แจ้งปลัดฯ ปลัดฯแจ้งรองปลัดฯ รองปลัดฯแจ้ง ผอ.เขต แจ้งฝ่าย ใช้เวลาเดือนหนึ่ง แต่เมื่อแจ้งปัญหาผ่านแพลตฟอร์มจะโยนมาตรงกลาง เขตไหนเห็นเรื่องเอาไปแก้ได้เลย”

นายชัชชาติ ยังกล่าวว่า การแจ้งปัญหา 19,436 เรื่องที่แก้ไขไป ตนเองไม่ได้สั่งการเลย รองผู้ว่าฯ กทม.ก็ไม่ได้สั่ง เป็นเรื่องที่ประชาชนรู้สึกว่าไม่เคยได้รับการแก้ไข จะเห็นได้เลยว่า มีประสิทธิภาพชัดเจน ภายใน 3 สัปดาห์เราแก้เสร็จไปแล้วเกือบสองหมื่นเรื่อง

Related Posts

Send this to a friend