POLITICS

สภา กทม.ถอนญัตติค่าโดยสารสายสีเขียวออกจากวาระประชุม

สภา กทม.ถอนญัตติค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกจากวาระประชุม

วันนี้ (26 ต.ค.65) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)

นายวิรัตน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับหนังสือด่วนที่สุด จาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวานนี้ (25 ต.ค.65) เรื่อง การดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว พร้อมหนังสือด่วนที่สุดจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.65 โดยชี้แจงขั้นตอนการบรรจุญัตติเข้าสู่วาระการประชุมสภา กทม. ซึ่งตนเองได้ปฏิบัติตามข้อบังคับทั้งหมด แต่บางญัตติ เอกสารไม่ครบถ้วน จึงต้องขอเอกสารเพิ่มเติม ทำให้เสียเวลาต่อการบรรจุญัตติ

ทั้งนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติขอรับความเห็นจากสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการเก็บค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต- สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง–สมุทรปราการ และ ญัตติขอรับความเห็นจากสภา กทม. เรื่อง การดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยนายไสว โชติกะสุภา ส.ก.เขตราษฎร์บูรณะ พรรคไทยสร้างไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญจราจรและขนส่ง เสนอให้รวมทั้ง 2 ญัตติเข้าด้วยกัน ซี่งที่ประชุมสภา กทม.จึงมีมติเห็นชอบ และเปิดการอภิปราย

ส.ก.ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับญัตติดังกล่าว เห็นว่าไม่อยู่ในอำนาจของสภา กทม. โดยนายวิรัช คงคาเขตร ส.ก.เขตบางกอกใหญ่ พรรคประชาธิปัตย์ ขอหารือประธานสภา กทม. และผู้ว่าฯกทม. เรื่องคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งใหญ่กว่าข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ทำให้เราไม่มีความสุข จึงขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องนี้อย่างลึกซึ้ง และควรให้ ส.ก.ชุดนี้ รู้รายละเอียดของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้มากกว่านี้ ขอให้ฝ่ายบริหารปรึกษาหารือกับ ส.ก.

“ถ้าไม่มีคำสั่งคสช. จะไม่เกิดปัญหามาจนถึงทุกวันนี้ ควรให้ถอนญัตติดังกล่าวออกไปก่อนแล้วค่อยกลับมาหารือกันใหม่อีกครั้ง”

นายพีรพล กนกวลัย ส.ก.เขตพญาไท พรรคก้าวไกล กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวไม่ควรเป็นญัตติ ควรเป็นการเสนอขอความเห็นเท่านั้น โดยเรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นอำนาจหน้าที่ของสภา กทม.และผู้ว่าฯ กทม. เพราะมีคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยคำสั่ง คสช. เป็นผู้มีอำนาจกำหนดราคา จึงขอให้ถอนญัตติดังกล่าวออกไป หากมีญัตติดังกล่าวอยู่ จะขอออกจากประชุม พร้อมกับเดินออกไปจากห้องประชุมทันที

นายชัชชาติ กล่าวว่า รถไฟฟ้าสายสีเขียว เป็นเรื่องใหญ่ เราไม่ได้เป็นผู้เริ่ม ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต้องหาทางช่วยกัน ไม่ได้เสนอให้อนุมัติ แต่เสนอขอความเห็น เพื่อให้จดบันทึกไว้ ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทย ขอความเห็นสภา กทม. กับผู้บริหาร มีความเห็นอย่างไร ในเรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เราเป็นตัวแทนประชาชน ถ้าไม่พูดประชาชนจะพูดผ่านใคร ไม่ได้ขอให้อนุมัติ ไม่ได้ผิดอำนาจ ควรเริ่มพูดกัน เป็นจุดเริ่มต้นในการหารือกัน ยืนยันว่าวันนี้ไม่มีการลงมติ เป็นการขอความเห็นเท่านั้น

ประธานสภา กทม. กล่าวในที่ประชุมว่า วันนี้ไม่มีการลงมติ เป็นการขอความเห็น และสภา กทม.ไม่ได้รับทราบในสิ่งที่ฝ่ายบริหารจะดำเนินการ การแสดงความเห็นจึงไม่ได้ผูกพันกับสภา กทม. จากนั้นนายวิรัช ได้เสนอถอนญัตติซ้อนญัตติดังกล่าวออกไป โดย ส.ก. ยกมือเห็นด้วยที่จะถอนญัตติดังกล่าวออกจากที่ประชุมสภากทม.

Related Posts

Send this to a friend