POLITICS

จับตา ครม.เคาะเงื่อนไขต่างชาติซื้อที่ดินแลกเงินลงทุนได้ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายก​ฯ อารมณ์ดีโบกมือทักทายสื่อก่อนเข้าประชุม ครม.​ ลุ้น ครม.เคาะเงื่อนไขต่างชาติซื้อที่ดินแลกเงินลงทุนได้ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

วันนี้ (25 ต.ค. 65) พลเอกประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม​ เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล โดยก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรี เดินจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกสันติไมตรี ยกมือทักทายสื่อมวลชนพร้อมกับกล่าวว่า สบายดีนะทุกคน​ และยกมือรับไหว้สื่อมวลชนที่รอทักทายอยู่บริเวณด้านข้าง

ขณะที่วันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนรถประจำตำแหน่ง ในการเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาลโดยใช้รถ หมายเลขทะเบียน​ 4 กค​ 29 กรุงเทพ​มหานคร​ ซึ่งเป็นรถ Mercedes Benz s600 กันกระสุน​ ซึ่งเป็นรถหลวง จากเดิมใช้รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 4 กต​ 29 กรุงเทพมหานคร​ ซึ่งเป็นรถประจำตำแหน่งอีกคัน โดยรถรุ่นนี้ มีทั้งหมด 4 คัน หลังวันศุกร์ที่​ 21 ต.ค.ที่ผ่านมารถประจำแหน่งขัดข้องเสียกลางทาง ​ จนต้องเปลี่ยนรถ

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงนิทรรศการ “นวัตกรรมปุ๋ยและการกำจัดศัตรูพืช เพื่อความปลอดภัยของประชาชน”

ขณะที่ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่าย “ดอกแก้วกัลยา” เนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ ที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน และ ปีนี้ตรงกับวันที่ 12 พฤศจิกายน เพื่อนำรายได้จะนำไปสมทบกองทุนดอกแก้วกัลยา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สำหรับเป็นทุนสนับสนุนและช่วยเหลือ ในการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการด้านต่างๆ

ส่วนวาระการประชุม ครม. วันนี้ จับตา กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

ก่อนหน้านี้ กระทรวงมหาดไทย เคยชี้แจงว่า ต้องเป็นคนต่างด้าวตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ซึ่งต้องนำเงินมาลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และต้องคงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปีในธุรกิจหรือกิจการประเภทที่กำหนด กรณีผิดเงื่อนไขทั้งเรื่องการลงทุน หรือไม่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย จะถูกยกเลิกสิทธิและต้องขายที่ดินออกไป โดยกฎกระทรวงฉบับนี้จะกำหนดให้มีอายุการใช้บังคับเพียงแค่ 5 ปี และ ยงส่วนสิทธิชาวต่างชาติถือครองห้องชุดยังคงให้ตาม พระราชบัญญัติอาคารชุดในสัดส่วน 49% ของพื้นที่ห้องชุดที่มีการจำหน่ายในแต่ละอาคารเป็นมาตรการให้สิทธิชาวต่างชาติถือครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยไม่เกิน 1 ไร่ ต้องจับตาว่าจะมีการขยายเพดานเกินสัดส่วนที่กำหนดหรือไม่

กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพื่อขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับวิสาหกิจชุมชน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติจ่ายเงินค่าขนย้าย ซึ่งเป็นค่าที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ เป็นกรณีพิเศษให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฝ่ายห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี

กระทรวงคมนาคม เสนอการปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เสนอร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2566-2570

Related Posts

Send this to a friend