POLITICS

ประชาธิปัตย์ หนุนแก้ รธน. ทั้ง 13 ร่าง เพราะมีหลักการคล้ายกัน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง แก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีมติชัดเจน จะสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 13 ร่าง ซึ่งในจำนวนนั้นเป็นร่างของพรรคประชาธิปัตย์ 6 ร่าง ภูมิใจไทย ชาติพัฒนา 2 ร่าง และเป็นของพรรคฝ่ายค้าน เพื่อไทย 4 ร่าง ของพลังประชารัฐอีก 1 ร่าง ที่ประชาธิปัตย์มีมติสนับสนุนทั้ง 13 ร่าง เพราะ มีหลักการใกล้เคียงกัน ทั้งพรรคประชาธิปัตย์ ต้องการแสดงจุดยืนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นจุดยืนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ คือร่างนั้นต้องสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น / ต้องไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง / และจะต้องเป็นประโยชน์กับประชาชน

แต่อย่างน้อยประชาธิปัตย์ก็ต้องสนับสนุน 6 ร่างที่เป็นของพรรค และ 2 ร่างที่เป็นของภูมิใจไทย เพราะได้มีการลงนามร่วมกันในการเสนอแก้รัฐธรรมนูญ เพราะลำพังพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียว ไม่สามารถเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ เพราะเรามีเพียง 51 เสียง จึงจำเป็นต้องเสนอร่วมกับพรรคการเมืองอื่น และหลักสำคัญนอกจากต้องสนับสนุน 6+2ร่าง แล้ว ร่างอื่นก็ถือว่าถ้ามีหลักการที่ใกล้เคียงกันก็พร้อมสนับสนุน

Related Posts

Send this to a friend