PUBLIC HEALTH

สธ.เผยฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว 7.9 ล้านโดส

กระทรวงสาธารณสุข เผยฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้คนในประเทศแล้วกว่า 7.9 ล้านโดส ชี้มติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ให้ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 และ 2 จากปกติที่ห่างกัน 10-12 สัปดาห์ ปรับเป็น 8 สัปดาห์ได้ ในพื้นที่ที่มีการระบาด

วันนี้ (22 มิ.ย.64) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรวัคซีนกระจายไปยังพื้นที่แล้วรวม 8.5 ล้านโดส ตามแผนที่ ศบค. กำหนด เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ข้อมูลล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 21 มิถุนายน 2564 ฉีดวัคซีนแล้วรวม 7,906,696 โดส เป็นเข็ม 1 จำนวน 5,678,848 โดส และเข็ม 2 จำนวน 2,227,848 โดส  เป็นวัคซีนซิโนแวครวม 5,550,891 โดส และแอสตร้าเซนเนก้ารวม 2,355,805 โดส

นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า สำหรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 กำหนดระยะห่างของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ห่างกัน 10-12 สัปดาห์ และสามารถขยายได้ถึง 16 สัปดาห์ในกรณีที่จำเป็น สอดคล้องกับข้อมูลของประเทศอังกฤษที่มีการศึกษาว่าขยายได้ถึง 16 สัปดาห์ในระยะแรกของการรณรงค์ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่พบการระบาดของสายพันธุ์เดลต้า โดยมอบให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ กทม. บริหารจัดการฉีดวัคซีนในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่าสายพันธุ์เดลต้า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงเห็นชอบให้พื้นที่ที่มีการระบาด สามารถปรับระยะเวลาการฉีด เข็มที่ 2 ให้เร็วขึ้นจากปกติที่นัดห่างจากเข็มแรก 10-12 สัปดาห์เป็น 8 สัปดาห์

Related Posts

Send this to a friend