POLITICS

รมว.ต่างประเทศ มองผลตอบรับวีซ่าฟรีดีมาก เตรียมกำหนดนโยบายระยะยาว

วันนี้ (25 ก.ย. 66) นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ภายหลังบังคับใช้มาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa-Free) นักท่องเที่ยวชาวจีน เป็นวันแรก

นายปานปรีย์ เน้นย้ำว่า มาตรการชั่วคราวนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวคาซัคสถานเข้ามายังประเทศไทยในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งพบว่าได้รับผลตอบรับดีมาก

โดยหลังจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศ จะต้องพิจารณาและประเมินผล เพื่อกำหนดนโยบายในระยะยาวต่อไป

Related Posts

Send this to a friend