POLITICS

‘วันนอร์’ แจงเหตุงดประชุมรัฐสภาวันที่ 27 ก.ค.นี้ เหตุรอศาล รธน.วินิจฉัย

‘วันนอร์’ แจงเหตุงดประชุมรัฐสภาวันที่ 27 ก.ค.นี้ เหตุรอศาล รธน.วินิจฉัย สภาฯ โหวตชื่อ ‘พิธา’ เป็นญัตติซ้ำ ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ หวั่นหากยังไม่ชัดเจน อาจเกิดความเสียหาย

วันนี้ (25 ก.ค. 66) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์กับ The Reporters ว่าในวันที่ 27 ก.ค. 66 จะงดการประชุมรัฐสภา ส่วนจะประชุมวันใด ประธานรัฐสภาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยประชุมวิปสามฝ่ายพรุ่งนี้ (26 ก.ค.66) ก็จะยกเลิกไปด้วย เพราะมาประชุมก็จะเสียเวลาเปล่า เนื่องจากการประชุมรัฐสภางดไปแล้ว การประชุมวิปจะมีการหารือเพื่อเตรียมกรอบเวลาอภิปราย เมื่องดการประชุมรัฐสภาก็ไม่จำเป็นต้องหารือ รอนัดประชุมใหม่ค่อยหารือกันใหม่อีกครั้ง

ส่วนกรณีที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จะส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยมติของรัฐสภาเรื่องข้อบังคับรัฐสภา ข้อที่ 41 และขอให้ศาลสั่งชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปก่อน ประธานรัฐสภาเห็นว่าหากศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีความชัดเจนอาจจะเกิดความเสียหายได้ พร้อมทั้งได้รับแจ้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าในวันที่ 28 ก.ค.นี้จะมีพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งสมาชิกต้องไปเข้าร่วม เกรงว่าองค์ประชุมจะมีปัญหา จึงมีการงดการประชุมรัฐสภาในวันที่ 27 ก.ค.66

ทั้งนี้อาจจะต้องดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งอย่างไร หากไม่รับเรื่องก็จะเดินหน้าประชุมรัฐสภาในวันที่ 3 ส.ค. 66 หากรับเรื่องและสั่งให้ชะลอการโหวตนายกฯ ก็ต้องชะลอออกไปก่อน หากรับเรื่อง แต่ไม่สั่งให้ชะลอก็จะต้องพิจารณาว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาสอบสวนนานเท่าไร หากประชุมแล้วจะเกิดความเสียหายหรือไม่ เพราะการวินิจฉัยเรื่องนี้ยาก หากยังไม่มีคำวินิจฉัยเรื่องข้อบังคับรัฐสภาที่ 41 ก็ต้องงดประชุมการเลือกนายกฯจนกว่าศาลจะมีวินิจฉัย

Related Posts

Send this to a friend