POLITICS

‘สหภาพนักเรียนฯ’ ยื่นหนังสือถึงกระทรวงอุดมศึกษาฯ เรียกร้องให้ช่วยเหลือเยียวยาภาระค่าเล่าเรียนของนักศึกษาโดยเร็วที่สุด

วันนี้ (25 มิ.ย. 64) ที่กระทรวงอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา ตัวแทนจากสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) อาทิ นายณัฐชนน ไพโรจน์ นายสูฮัยมี ลือเเบซา และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น ม.นเรศวร มอ.ปัตตานี ม.ธรรมศาสตร์ และ ม.ขอนแก่น รวมทั้ง น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ได้เดินทางมายื่นหนังสือที่กระทรวงอุดมศึกษาฯ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์สะท้อนไปถึงรัฐบาลให้เล็งเห็นปัญหาและดำเนินการช่วยเหลือภาระค่าเทอมและการจัดหาวัคซีนให้นักศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งตัวแทนทุกคนได้ร่วมอ่านแถลงการณ์และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

นายณัฐชนน ไพโรจน์ กล่าวว่า ในปัจจุบันนักเรียน นิสิตนักศึกษาหลายแห่ง ได้ร่วมเรียกร้องกับมหาวิทยาลัยของตนเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ไม่สามารถเยียวยาค่าเทอมนักศึกษาได้ทั้งหมด ซึ่งทางกลุ่มมองว่าผู้ที่ต้องช่วยแก้ปัญหาคือรัฐบาล เพราะหากรัฐบาลไม่สามารถรักษาการแพร่ระบาดของโรคโควิดได้ ทำให้นักศึกษาต้องเรียนออนไลน์ไปอีกนาน แต่จ่ายค่าเทอมเท่าเดิม ในขณะที่นักศึกษาไม่ได้ใช้อุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยเลย พร้อมกับต้องซื้ออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์และเสียค่าอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเพื่อเรียนออนไลน์ ทางกลุ่มจึงมองว่ารัฐบาลควรอุดหนุนภาระค่าเทอมของนักศึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ

นอกจากนี้สิ่งที่เป็นผลมาจากปัญหาการจัดการโรคระบาด คือการต้องเร่งจัดหาวัคซีนให้แก่ประชาชน รวมทั้งนักศึกษา และจัดหาวัคซีนที่มีทางเลือกให้แก่ประชาชนที่มีทางเลือกแตกต่างกัน เพื่อสร้างสภาวะปกติในบ้านเมือง

ด้าน นายสูฮัยมี ลือเเบซา ตัวแทนจากภาคใต้ เผยว่า มหาวิทยาลัยของตนเองนักศึกษาได้เสนอให้มีการลดค่าเทอม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ลดค่าเทอมไปประมาณร้อยละ 20 ซึ่งตัวแทนได้ทำแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็นนักศึกษาเกี่ยวกับค่าเทอมผ่านแฟนเพจของสภานักศึกษา ทำให้ทราบว่านักศึกษาอยากให้ลดค่าเทอมร้อยละ 50 เพราะมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่ได้ใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเลย และนักศึกษายังเรียกร้องอุปกรณ์การเรียนด้วย เพราะนักศึกษามีสถานะทางครอบครัวที่แตกต่างกัน โดยมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมให้แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอและล่าช้าอยู่ จึงเรียกร้องให้กระทรวงอุดมศึกษาฯ จัดทำหนังสือส่งไปยังมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และควรเยียวยาในส่วนอื่นๆ ด้วย ซึ่งอยากให้แก้ปัญหาอย่างเร็วที่สุด

Related Posts

Send this to a friend