POLITICS

ก.เกษตรฯ ตั้งคณะทำงาน ‘ฮาลาลไทยแลนด์’ หลังเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับยูเออีและดูไบ สำเร็จ

วันนี้ (25 มี.ค. 65) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน ฮาลาล เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ครั้งที่ 2/2565 ว่า ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งคณะทำงานฮาลาลไทยแลนด์ (Thailand Halal Taskforce) เพื่อเร่งรัดขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในสินค้าเกษตรและอาหาร ตามมาตรฐานฮาลาล ที่มีมูลค่าทางตลาด กว่า 30 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการเจรจาขยายความร่วมมือกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และดูไบ จากความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตและส่งออกอาหาร อันดับ 13 ของโลก ขณะที่ตลาดประชากรมุสลิมมี 2 พันล้านคน จำเป็นต้องพัฒนาและลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารฮาลาลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

นายอลงกรณ์ ยังกล่าวถึงคณะทำงานชุดนี้ว่า ประกอบไปด้วย ภาคเอกชน คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ศูนย์AIC สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันอาหาร สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สสปน. โดยภาครัฐมีกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์เป็นแกนนำร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงอุตสาหกรรม ทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ทำได้ไวทำได้จริง

คณะกรรมการชุดนี้ จะเดินหน้าขยายความร่วมมือในทุกมิติทางเศรษฐกิจ และเร่งดำเนินการในโครงการลงทุนเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรฮาลาลใน 5 จังหวัดภาคใต้ คือ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และสงขลา ตามที่ได้วางแผนงานไว้ก่อนหน้านี้ ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลภาคใต้ ที่จะเริ่มจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์และเกษตรพลังงาน

นายอลงกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงรายงานการวิจัยตลาดฮาลาลปี 2020 ว่า ตลาดอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลทั่วโลก มีมูลค่า 1,533,280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (48ล้านล้านบาท) ประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,285,190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 71ล้านล้านบาท) ในปี 2026 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 20% คิดเป็นมูลค่าเพิ่มปีละ 560 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (16.8 ล้านล้านบาท) เป็นตลาดใหม่ที่จะสามารถเพิ่มการส่งออก สร้างงาน สร้างอาชีพใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการของไทยได้เป็นอย่างดี

Related Posts

Send this to a friend