POLITICS

ฝ่ายค้านชี้รัฐสภาล่มเหตุ ส.ว.-ส.ส.รัฐบาล หนีตัดอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ

ฝ่ายค้านฟ้องประชาชน ชี้รัฐสภาล่มเหตุ ส.ว.-ส.ส.รัฐบาล หนีตัดอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ

วันนี้ (25 ม.ค. 66) ที่อาคารรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. เชียงใหม่ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวถึงสถานการณ์ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาล่มครั้งล่าสุด ขอฟ้องถึงประชาชนว่า เป็นการปิดกั้นโดยสมาชิกรัฐสภาเพื่อไม่ให้ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่ง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

โดยวาระพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ถูกบรรจุด้วยวิธีพิเศษ คือประธานสภาฯ ใช้อำนาจบรรจุวาระเข้ามาตามที่นายจุลพันธ์ ในฐานะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือวิปฝ่ายค้านเสนอ เพราะเกรงว่าหากดำเนินการตามระเบียบวาระเดิม อาจจะพิจารณาได้เสร็จไม่ทันเวลา โดย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ก็เห็นด้วย และได้นำหารือกับ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาแล้ว ไม่ใช่การเปลี่ยนระเบียบวาระตามที่มีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อ้างในที่ประชุม

อย่างไรก็ตาม มี ส.ว. เสนอให้ถามมติว่าการถอนญัตติในระเบียบวาระเดิมออกไปนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับหรือไม่ นายจุลพันธ์ ชี้แจงว่า ไม่ใช่การถอน แต่เป็นการบรรจุวาระใหม่โดยใช้อำนาจโดยชอบของประธานฯ จึงไม่อาจลงมติในญัตติดังกล่าวได้ และหากประธานฯ ยังยืนยันจะลงมติจนมีผลออกมา อาจส่งผลกระทบให้กฎหมายอื่นๆ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาผ่านไปแล้วกลายเป็นโมฆะได้

“พวกเราฝ่ายค้านในที่ประชุมรู้ว่า เจตนาจริงคือการโยงไปสู่สภาล่ม เพราะไม่มีความประสงค์จะเอาระเบียบวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ ซึ่งเสนอประเด็นตัดอำนาจ ส.ว. เลือกนายกรัฐมนตรี และกำหนดให้แคนดิเดตนายกฯ มาจาก ส.ส.”

นายจุลพันธ์ กล่าวว่า สุดท้ายกลไกในการยื่นเสนอญัตติดังกล่าว สมาชิกกลับไม่แสดงตน โดยเฉพาะจากฝ่ายวุฒิสภาและฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรค หากดูผ่านการถ่ายทอดจะเห็นได้ว่าเก้าอี้อีกฝั่งโล่ง เท่ากับเป็นการจงใจให้องค์ประชุมไม่ครบจนสภาล่ม เพื่อหลีกเลี่ยงการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งไม่อาจยินยอมให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกต่อไป

“แม้จะพยายามแก้รัฐธรรมนูญให้มีกติกาการเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม แต่สุดท้ายถูกใช้กลไกของ ส.ว. ในวันนี้ทำให้การประชุมไม่สามารถเดินหน้าได้ ก็เป็นที่น่าเสียดาย” นายจุลพันธ์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend